top of page
KDAJ?

Petek, 7. oktober 2022

od 10.00 do 13.00

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Epidemija virusne bolezni COVID-19 je močno vplivala na vsa področja družbenega delovanja. Izrazito je posegla v naš vsakdan in povzročila povečan obseg težav v duševnem zdravju posameznikov. Tako socialno, kot tudi zdravstveno varstvo sta bila soočena s številnimi izzivi. Na mnogih področjih so se pokazale vrzeli, kljub temu pa je sodelovanje ključnih izvajalcev na terenu pokazalo, da je medsebojno povezovanje in sodelovanje strok ključ do obvladovanja in preprečevana mnogih stisk in težav, ki so jih doživljali uporabnikih naših (obeh) storitev. Pred vrati pa je že nova kriza, povezana z vojnimi razmerami v Ukrajini, ki silovito vpliva na razmere v gospodarstvu, dvig cen in slabšo kakovost življenja že tako depriveligiranih skupin prebivalstva. Družbene razmere močno vplivajo na duševno zdravje ljudi zato jih bo potrebno še naprej preprečevati in obvladovati. Ali zakonodaja s področja duševnega zdravja zadošča za učinkovito in pravočasno nudenje pomoči – bo multidisciplinarno sodelovanje pomenilo nadgradnjo storitev in oblik pomoči tudi za socialno stroko? To so aktualna vprašanja strokovne javnosti.

Z namenom osvetlitve stanja na področju skrbi za duševno zdravje, prihajajočih izzivov in odprtih vprašanj, Socialna zbornica Slovenije organizira Socialni klub, kjer bomo v okviru širše razprave slišali mnenja in predloge strokovne javnosti.

Sodelujoči

  • Predstavnik/predstavnica, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;

  • Radivoje Pribaković Brinovec, dr. med. spec., predstojnik Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja in vodja Programa MIRA - Nacionalni program duševnega zdravja, Nacionalni inštitut za javno zdravje;

  • Predstavnik/predstavnica, Center za duševno zdravje odraslih;

  • Janez Sterle, koordinator obravnave v skupnosti, Center za socialno delo Koroška;

  • dr. Suzana Oreški, višj. pred., predstavnica nevladnih organizacij ter dolgoletna poznavalka, oblikovalka in izvajalka skupnostnih modelov pomoči v okviru socialnovarstvenih programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije.

Moderatorka

Socialni klub je zamišljen na forumski način, v katerem se bo po predstavitvah izvedla širša javna razprava.

Socialni klub bo moderirala dr. Suzana Oreški, višj. pred., predsednica Strokovnega sveta Socialne zbornice Slovenije.

PROGRAM
PREDAVATELJICI

2. SOCIALNI KLUB
Tema: Multidisciplinarno sodelovanje na področju duševnega zdravja?"

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Prijava

 

Udeležencem socialnega kluba bodo predstavljeni podatki, dejstva, zakonodaja, praksa, pogledi in mnenja sodelujočih v razpravi, ki tako ali drugače (so)delujejo na področju izvajanja socialno varstvenih programov.

 

V okviru Socialnega kluba bomo zagotovili strokovno vodeno razpravo, na katero bodo vabljeni člani zbornice.

Udeležba na socialnem klubu je brezplačna. Število mest za prijave je omejeno, zato priporočamo, da se udeleženci pravočasno prijavite. 

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

Eva KRIŽNAR, dipl. soc. gernot. (VS.)

tel.: 01 292 73 15

e-pošta: eva.kriznar@szslo.si 

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na socialni klub obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

LOKACIJA
bottom of page