top of page
KDAJ?

Ponedeljek, 21. november 2022

od 10.00 do 13.30

KJE?

Velika gledališka dvorana AGRFT

Aškerčeva ulica 5, Ljubljana

Program

Leto 2022 je na področje socialnega varstva prineslo veliko sprememb, med katerimi je tudi dolgo pričakovani Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki se je začel uporabljati z 18. januarjem. Zakon predvideva uresničevanje 18. načela evropskega stebra socialnih pravic, ki ubesedi, »da ima vsakdo pravico do cenovno dostopnih in kakovostnih storitev dolgotrajne oskrbe, zlasti oskrbe na domu in oskrbe v skupnosti«. Kljub nameri zakona o ureditvi področja, pa se v praksi pojavljajo številna odprta vprašanja, tako pri upravičencih in njihovih svojcih, kot tudi pri izvajalcih. Slednji opozarjajo na izzive, ki se nakazujejo v delovnem okolju in pri zagotavljanju pravic, ki izhajajo iz Zakona o dolgotrajni oskrbi. Hkrati pa izpostavljajo priložnosti, ki jih zakon prinaša in jih je potrebno in pomembno naslavljati, posebno upoštevajoč pomembnost zakona in njegovega vpliva na številne prebivalce Slovenije.

Z namenom osvetlitve stanja na področju dolgotrajne oskrbe, prihajajočih izzivov in odprtih vprašanj, Socialna zbornica Slovenije organizira Socialni klub, kjer bomo v okviru širše razprave slišali mnenja in predloge strokovne javnosti.

Sodelujoči

  • Predstavnik, Ministrstvo za zdravje;

  • Luka Mesec, minister, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;

  • Carmen Rajer, mag., predsednica Sekcije za socialno oskrbo na domu Socialne zbornice Slovenije; 

  • mag. Barbara Kobal Tomc, direktorica, Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo;

  • Valerija Lekić Poljšak, predsednica, Skupnost socialnih zavodov Slovenije;

  • Ivanka Limonšek, članica, Skupnost varstveno delovnih centrov Slovenije; 

  • Janez Sušnik, predsednik, Zveza društev upokojencev Slovenije.

Moderatorka

Socialni klub je zamišljen na forumski način, v katerem se bo po predstavitvah izvedla širša javna razprava.

Socialni klub bo moderirala mag. Barbara Tiselj, članica Upravnega odbora Socialne zbornice Slovenije.

PROGRAM
PREDAVATELJICI

3. SOCIALNI KLUB
Tema: "Dolgotrajna oskrba: velik izziv in nove priložnosti"

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Prijava

 

Udeležencem Socialnega kluba bodo predstavljeni, podatki, dejstva, praksa, pogledi in mnenja sodelujočih v razpravi, ki delujejo na področju oskrbe ranljivih skupin.

 

V okviru Socialnega kluba bomo zagotovili strokovno vodeno razpravo, na katero bodo vabljeni člani zbornice. Udeležba na socialnem klubu je brezplačna. Število mest za prijave je omejeno, zato priporočamo, da se udeleženci pravočasno prijavite. 

Zaradi nemotenega spremljanja dogodka prosimo gluhe, naglušne in gluhoslepe, da nas obvestijo o potrebi po tolmaču slovenskega znakovnega jezika in rezervaciji sedežev v prvih vrstah dvorane. Hkrati vljudno prosimo tudi vse slepe in slabovidne ter ostale invalide, ki potrebujejo spremstvo od vhoda zgradbe do velike gledališke dvorane, da nas obvestijo o morebitni potrebi po spremljevalcu.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

Meri ROŽAC, dipl. soc. del. (UN.)

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: meri.rozac@szslo.si 

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na socialni klub obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

LOKACIJA
bottom of page