top of page
Conference

6. Simpozij Sekcije socialnih delavk in delavcev v zdravstveni dejavnosti: KOMUNIKACIJA V ČASU BOLEZNI IN VIRI MOČI 

KDAJ?

Četrtek, 1. 6. 2023,

od 8.45 do 16.00

KJE?

     Onkološki inštitut Ljubljana

   Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana 

Program

Sekcija socialnih delavk in delavcev organizira šesti simpozij, z naslovom ''Komunikacija v času bolezni in viri moči’’. Namen letošnjega simpozija je prepoznavanje osebnih stisk in iskanje virov moči različnih strokovnjakov, pacientov, uporabnikov in njihovih svojcev v času bolezni in v procesu žalovanja.

Dogodek je namenjen socialnim delavkam in delavcem, ki delajo na področju zdravstvene dejavnosti,  socialnega varstva, pravosodja in šolstva, ter študentom socialnega dela, prostovoljcem in ostali zainteresirani strokovni javnosti.

Dogodek bo vodil organizacijski odbor, ki ga sestavljajo: Simona Muhič (Zdravstveni dom Maribor, predsednica sekcije), Vanja Skok (URI – Soča, tajnica sekcije), Nataša Zlodej (Onkološki inštitut Ljubljana, članica sekcije), Petra Miklavčič (Klinika Golnik, članica sekcije), Nebojša Golić (Socialna zbornica Slovenije).

PROGRAM
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na simpoziju znaša 80,00 EUR. Za individualne člane Socialne zbornice Slovenije kotizacija znaša 70,00 EUR. Za študente, brezposelne osebe, upokojence in osebe s posebnimi potrebami kotizacija znaša 40,00 EUR. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8 dneh od izvedbe simpozija.

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do ponedeljka, 29. maja 2023. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu.

KONTAKTNA OSEBA:

 

Nebojša Golić, univ. dipl. soc. del. 

tel.: 01 292 73 19,

faks: 01 292 73 11,

e-pošta: strokovna.sluzba@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 2, Ur. l. RS št. 163/22) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page