4. redna seja Skupščine Socialne zbornice Slovenije

14. 3. 2017 je v hotelu Slon, v Ljubljani, potekala 4. redna seja Skupščine Socialne zbornice Slovenije v mandatnem obdobju 2014-2018. Na seji skupščine zbornice je ob potrditvi letnega zaključnega računa zbornice in poročila zbornice o poslovanju za leto 2016 ter letnega programa dela in finančnega načrta za leto 2017, bil sprejet tudi nov Statut Socialne zbornice Slovenije, ki vsebuje kar nekaj vsebinskih in organizacijskih novosti. V desetih letih, ko je bil zadnjič spremenjen in dopolnjen, leta 2002 sprejeti in še sedaj veljavni Statut Socialne zbornice Slovenije, smo ob številnih razpravah ugotovili določene nejasnosti, nedoslednosti ali določila, ki v praksi niso najbolje učinkovala. P

2. Projektni sestanek Erasmus+ KA2 na Hrvaškem

V času med 8. 3. 2017 in 10. 3. 2017 je na Hrvaškem potekal 2. projektni sestanke v sklopu Erasmus+ projekta ''Celostni pristop za uspešno integracijo beguncev«, ki so se ga udeležili vsi projektni partnerji - Internationaler Bund e.V., IB Süd, Nemčija, Hrvatski crveni križ, Hrvaška, SOS Detsko selo Makedonija, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in Gerontološki raziskovalni inštitut iz Slovenije. V okviru projektnega sestanka smo pregledali rezultate dosedanjih raziskav, pripravili izhodišča dveh intelektualnih rezultatov, in sicer program izobraževanja ter koordinacijske mreže. V nadaljevanju smo se dogovorili glede nadaljnjih načrtovanih aktivnostih in kratkoročnih skupni

Javno povabilo k sodelovanju za člane izpitnih komisij za izvajanje strokovnih izpitov na področju s

Socialna zbornica Slovenije objavlja javno povabilo k sodelovanju za člane izpitnih komisij za izvajanje strokovnih izpitov na področju socialnega varstva za obdobje 2017-2021 (v nadaljevanju: javno povabilo). Prijava na javno povabilo mora biti oddana na obrazcih, ki so del javnega povabila (Obrazec SZS JPA-17 in Obrazec SZS ZVOP-17) in mora vsebovati vse podatke ter obvezne priloge, določene v javnem povabilu. Rok za oddajo prijave je 24. 3. 2017. Dodatne informacije v zvezi z javnim povabilom so vam na voljo na telefonski številki 01 292 73 12 (Maja Vršič Moškrič) v času uradnih ur Socialne zbornice Slovenije in na elektronskem naslovu maja.vrsic-moskric@szslo.si. Dokumenti: Javno povabil

Javni razpis za pridobitev licence za supervizorja v socialnem varstvu v letu 2017

Socialna zbornica Slovenije objavlja Javni razpis za pridobitev licence supervizorja v socialnem varstvu za leto 2017 (Uradni list RS,11/17, str. 499 - 501). Rok za oddajo vlog na javni razpis je 3. 4. 2017. Vloga za pridobitev licence za supervizorja na področju socialnega varstva se poda na Obrazcu – SUP-01, skupaj z navedenimi prilogami in z izjavo vlagatelja na Obrazcu – SUP-02, skladno z navodili javnega razpisa. O izidu javnega razpisa bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje do 30. 6. 2017. Informacije o razpisu in izpolnjevanju razpisne dokumentacije se lahko pridobijo pri mag. Tei Smonker, na tel. št. 01 292 73 15, tea.smonker@szslo.si, v času uradnih ur v ponedeljek, sredo in pe

KONTAKT

 

Socialna zbornica Slovenije

Ukmarjeva ulica 2

1000 Ljubljana

Telefon: 01 292 73 10

Email: info@szslo.si

URADNE URE

 

Uradne ure strokovne službe Socialne zbornice Slovenije:

 

  • dopoldan: ponedeljek, sreda in petek od 9. do 12. ure

  • popoldan: sreda od 14. do 16. ure.

© 2018 by Socialna zbornica Slovenije                                                                                             Politika zasebnosti     |     Raba piškotkov     |