3. strokovno usposabljanje in ogled primerov dobrih praks v Republiki Hrvaški

V sklopu projekta Erasmus+ Celostni pristop za uspešno integracijo beguncev, smo med 5. in 9. junijem 2017 izvedli tretje strokovno usposabljanje in ogled primerov dobrih praks na Hrvaškem. Kljub temu, da je Hrvaška v trenutni migrantski krizi do sedaj v glavnem prevzela le vlogo tranzitne države v t.i. balkanskem migracijskem toku, ima veliko uspešnih primerov pri različnih integracijskih postopkih. Ogledali smo si različne primere integracije v nova izobraževalna, socialna, kulturna, delovna in bivanjska okolja na Hrvaškem.

Javni poziv k predložitvi vlog za imenovanje sodnih izvedencev

Seznanjamo vas, da je Ministrstvo za pravosodje, v Uradnem listu RS, št. 27, dne 2. 6. 2017, objavilo Javni poziv k predložitvi vlog za imenovanje sodnih izvedencev za različna področja in podpodročja. Letos javni poziv vključuje novo področje in podpodročje "socialno delo" ter v okviru področja psihologije, novo podpodročje "psihologija družine". Povezava: http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_pozivi_in_obvestila/ Izvedenec socialnega dela, kot novega področja oziroma podpodročja, lahko sodeluje v sodnih primerih v katerih se mora odločiti o vprašanjih, na katera udeleženci problemskega sistema ob drugih oblikah pomoči še niso uspeli sprejeti dogovora, ki bi zagotavljal

Usposabljanje za družinskega pomočnika

Pretekli mesec, 29. maja, smo v VDC POLŽ v Mariboru izvedli Usposabljanje za družinskega pomočnika. Letošnje usposabljanje je potekalo po prenovljenem programu, ki ga je na predlog strokovne službe potrdil Strokovni svet zbornice, na redni seji dne 30. 3. 2017. Usposabljanje je potekalo v dveh vsebinsko ločenih delih, od katerih je bil en namenjen skupini družinskih pomočnikov, ki skrbijo za osebe z invalidnostjo, drugi pa družinskim pomočnikom, ki skrbijo za starejše osebe. Na usposabljanje smo povabili družinske pomočnike iz štajerske in pomurske regije, VDC POLŽ pa gre zahvala, da nam je zagotovil dve dovolj veliki predavalnici za skupno 50 družinskih pomočnikov. V galeriji spodaj o

Prvi simpozij sekcije socialnih delavk in delavcev v zdravstveni dejavnost

Prvega junija 2017 je Sekcija socialnih delavk in delavcev v zdravstveni dejavnosti, ki deluje pod okriljem Socialne zbornice Slovenije, izvedla prvi simpozij. Izvedbo simpozija ocenjujemo za več kot uspešno, saj je prisotnost 80. udeležencev bila nad pričakovanji. Na dogodku je bilo predstavljeno ''Socialno delo v zdravstveni dejavnosti s primeri dobre prakse’’. Osnovni namen simpozija je bil predstavitev področja socialnega dela v zdravstveni dejavnosti, ki je s svojimi izzivi strokovno zelo specifično. S predstavitvami smo imeli namen približati dobre prakse, pri katerih sta potek in izid zdravljenja ali rehabilitacije boljša, če je v strokovni tim vključen tudi socialni delavec v zdravs

Usposabljanje za delo z otroki in mladostniki beguncev in migrantov ter otroki in mladostniki brez s

Od 29. do 31. 5. 2017 je v partnerskem odnosu z UNICEF-om potekal tridnevni seminar ''Usposabljanje za delo z otroki in mladostniki beguncev in migrantov ter otroki in mladostniki brez spremstva''. ''Inshallah'' odpira vsa vrata, tako se odpirajo tudi slovenska vrata za različne poklice, ki delajo na področju dela z otroki in mladostniki beguncev in migrantov ter otroki in mladostniki brez spremstva (v nadaljevanju: OMBM). Usposabljanje je potekalo v treh sklopih: 1. Oris zakonodaje in pristopov na področju dela z OMBM, 2. Psihosocialna podpora in pomoč, kulturno kompetentno delo, 3. Predstavitev dobrih praks. Naslednje usposabljanje bo potekalo od 21. do 23. 6. 2017. Se vidimo!

KONTAKT

 

Socialna zbornica Slovenije

Ukmarjeva ulica 2

1000 Ljubljana

Telefon: 01 292 73 10

Email: info@szslo.si

URADNE URE

 

Uradne ure strokovne službe Socialne zbornice Slovenije:

 

  • dopoldan: ponedeljek, sreda in petek od 9. do 12. ure

  • popoldan: sreda od 14. do 16. ure.

© 2018 by Socialna zbornica Slovenije                                                                                             Politika zasebnosti     |     Raba piškotkov     |