Projektni sestanek v Nemčiji

V okviru projekta »Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov« smo med 18. in 20. oktobrom 2017 imeli tretji sestanek projektnih partnerjev, v Stuttgartu v Nemčiji. Na sestanku smo oblikovali in dogovorili pripravo projektnih rezultatov, in sicer: dokončno oblikovanje programa poklicnega izobraževanja in usposabljanja strokovnjakov različnih področij za delo z migranti; posodobitev kataloga znanja za preverjanje strokovne usposobljenosti za strokovne sodelavce na področju dela z migranti; dokončanje oblikovanja strokovnih izhodišč za novo poklicno kvalifikacijo »kulturni mediator«; oblikovanje vodnika usposabljanja trenerjev/izvajalcev usposabljanja ter oblikovanje in vzpostavitev mod

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2018 in vloga za izdajo mnenja o

S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) je bil 10. november 2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2018 (Uradni list RS, št. 63/17; v nadaljevanju: javni razpis), ki je namenjen sofinanciranju javnih ter razvojnih socialnovarstvenih programov v letu 2018. Povezava na MDDSZ: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1067 Povezava na Uradni list RS, št. 63/2017, (str. 2700 - 2710): https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017063.pdf Rok za oddajo prijave na javni razpis za javne socialnovarstvene programe na MDD

KONTAKT

 

Socialna zbornica Slovenije

Ukmarjeva ulica 2

1000 Ljubljana

Telefon: 01 292 73 10

Email: info@szslo.si

URADNE URE

 

Uradne ure strokovne službe Socialne zbornice Slovenije:

 

  • dopoldan: ponedeljek, sreda in petek od 9. do 12. ure

  • popoldan: sreda od 14. do 16. ure.

© 2018 by Socialna zbornica Slovenije                                                                                             Politika zasebnosti     |     Raba piškotkov     |