Seminar "Priprava na preverjanje usposobljenosti strokovnih sodelavcev na področju socialnega v

Socialna zbornica Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, organizira seminar Priprava na preverjanje usposobljenosti strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva, ki bo potekal v Izobraževalnem centru, Ukmarjeva ulica 2 v Ljubljani, v ponedeljek 16. 4. in torek, 17. 4. 2018 od 9.00 do 15.00 ure. Namen seminarja je seznaniti udeležence s temeljnimi vsebinami preverjanja usposobljenosti s poudarkom na zakonodaji, ki je pomembna za delo na področju socialnega varstva. Prednost bodo imeli kandidati, zaposleni v centrih za družino, večgeneracijskih centrih, v programih za delo z otroki in mladostniki beguncev in migrantov ter otrok in m

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca »Več in še več o demenci« - programi izobraževanja in osveš

Skupina udeležencev šestega sklopa izobraževalnega programa »Več in še več o demenci« se je skupaj s predavatelji in izvajalci projekta, katerega nosilka je Socialna zbornica Slovenije, pretekli teden, natančneje 22., 23. in 24. marca, mudila v Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca v Sevnici. Zanimanje tako laične kot strokovne javnosti v podravski regiji je bilo veliko, kar se je prepoznalo tudi v visoki udeležbi strokovnih delavcev in sodelavcev v verigi oskrbe za osebe z demenco. Prisotnost udeležencev mnogoterih ciljnih skupin - od laikov, ki se z demenco srečujejo v domačem okolju, do predstavnikov institucionalne zdravstvene in socialne oskrbe in drugih zainteresiranih, ki se s poj

Dom starejših na Fari na Prevaljah »Več in še več o demenci« - programi izobraževanja in osveščanja

Dom starejših na Fari na Prevaljah v koroški statistični regiji Republike Slovenije, je pretekli vikend od 15. do 17. marca 2018 gostil izobraževanje Program izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v slovenskem okolju »Več in še več o demenci«. V tokratnih novičkam izpostavljamo nevrološke aspekte demence. Naj izpostavimo le nekaj vsebin, ki jih predstavlja Sabina Horvat, dr. med., spec. nevrologije, kot so stadiji demence z nevrološkega vidika, simptomi in znaki demence, prepoznavanje osebe z demenco, zdravljenje demence, pomen nadzora nad jemanjem terapije, zapleti demence ter pomen zgodnje diagnoze s cilji k boljšemu razumevanja demence z nevrološkega vidika, pomenu zgodnj

Skupščina Socialne zbornice Slovenije, 22. 3. 2018

22. 3. 2018 je potekala zadnja, 5. redna seja Skupščine Socialne zbornice Slovenije v mandatnem obdobju 2014 – 2018 in konstitutivna/volilna seja Skupščine Socialne zbornice Slovenije v mandatnem obdobju 2018 – 2022, na kateri so bile izvedene volitve članov skupščine in njenih organov. Na volilni skupščini je bil s podporo večine članov skupščine za predsednika zbornice izvoljen mag. Nace KOVAČ, diplomirani socialni delavec, sicer izvršni direktkor Šent-a, Slovenskega združenja za duševno zdravje, iz Ljubljane. Za podpredsednico zbornice je bila izvoljena Breda BOŽNIK, diplomirana socialna delavka, zaposlena kot direktorica na Centru za usposabljanje, delo in varstvo, iz Dobrne. Oba bosta s

Erasmus+ KA2 - Projektni sestanek v Makedoniji

V okviru projekta »Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov« smo med 7. in 10. marcem 2018, v Makedoniji, imeli tretji sestanek projektnih partnerjev. Na sestanku smo evalvirali pilotne programe izobraževanja, ki smo jih izvedli v Nemčiji, na Hrvaškem in Sloveniji. Dvodnevnega programa izobraževanja in usposabljanja se je v sklopu ciljne populacije udeležilo 99 slušateljev. Namen sestanka je bil tudi dokončni pregled in oblikovanje projektnih rezultatov: oblikovanje programa poklicnega izobraževanja in usposabljanja strokovnjakov različnih področij za delo z migranti, posodobitev kataloga znanja za preverjanje strokovne usposobljenosti za strokovne sodelavce na področju dela z migr

Sklic Skupščine Socialne zbornice Slovenije

Dne 22. 3. 2018 bo potekala zadnja, redna seja Skupščine Socialne zbornice Slovenije v mandatnem obdobju 2014 – 2018, s pričetkom ob 9.30 uri in konstitutivna/volilna seja Skupščine Socialne zbornice Slovenije v mandatnem obdobju 2018 – 2022, s pričetkom ob 12.00 uri. Oba dogodka bosta izvedena v prostorih Central hotela (6. nadstropje, dvorana Emona), Miklošičeva cesta 9, v Ljubljani. Na volilni skupščini bo šestdeset članov izvolilo nove predstavnike organov izmed strokovnjakov, ki izkazujejo strokovne reference na področju socialnega varstva in se zavedajo, kako pomembno je uresničevati poslanstvo zbornice. DOKUMENTI: Lista kandidatov za organe Socialne zbornice Slovenije za mandatno obdo

Delovno srečanje za ustanovitev Sekcije organizacij, ki delajo na področju integracije migrantov

Socialna zbornica Slovenije je organizirala delovno srečanje glede ustanovitve nove Sekcije organizacij, ki delajo na področju integracije migrantov. Srečanje je bilo v torek, dne 27. 2. 2018. Na delovno srečanje je bilo povabljenih 36 različnih organizacij, ki delajo na področju integracije migrantov. Povabilu se je odzvalo 18 organizacij. Sekija bo doprinos projektu Erasmus+ ''Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov''. Namen sekcije bo: povezovanje skupnih nalog in zastopanje skupnih interesov na področju integracije migrantov za boljši družbeni in socialni položaj najbolj ranljivih posameznikov; priprava predlogov za izboljšanje, spreminjanje ali odpravljanje takšnega položaja;

Socialna zbornica Slovenije je uspešno izvedla četrto izobraževanje »Več in še več o demenci« v podr

Socialna zbornica Slovenije je uspešno izvedla četrto izobraževanje »Več in še več o demenci«, in sicer v podravski statistični regiji, ki je potekalo med 22. in 24. 2. 2018, Sončnem domu, družbi za storitve d.o.o., v Mariboru. Zahvaljujemo se celotnemu timu zaposlenih doma, njihovi srčnosti in da so pripomogli k uspešni izvedbi programa izobraževanja. Predstavljamo vam vsebine iz aspektov psihiatrije, ki jih v sklopu izobraževanj pokriva asist. dr. Lea Žmuc Veranič, dr.med., spec.psih. Tematika, ki je obravnavana so znaki in vzroki demence iz vidika psihiatrije, posledice razvoja demence, psihiatrična zdravila in neželeni učinki. Cilji, ki jih s predavanjem aspekti psihiatrije želimo doseč

Vabilo na študijski dan Društva za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje

Majda Golja, podpredsednica Sekcije za superivzorje z licenco na področju socialnega varstva, posreduje Vabilo na študijski dan ob 20. letnici Društva za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanj, ki bo v ICPE, Dunajska 104 v Ljubljani. Dogodek obeležuje dolgoletno delovanje društva, ki bo vključeval tudi zanimivi izkustveni delavnici za supervizorje. Superivzorji, vljudno ste vabljeni k ustvarjalnemu raziskovanju in razvijanju supervizijske dobre prakse! VABILO

»Majhna  pozornost  za velik nasmeh« - dobrodelna akacija za potrebe programov Materinskih domov  v

»Majhna pozornost za velik nasmeh« je dobrodelna akcija za potrebe programov Materinskih domov po Sloveniji, ki poteka v mesecu marcu 2018. Projekt je nastal na pobudo podjetja Večer v sodelovanju s Sekcijo za varne hiše, materinske domove in sorodne organizacije v Sloveniji, ki deluje pri Socialni zbornici Slovenije. Namen akcije je pomagati materinskim domovom v Sloveniji pri njihovem humanitarnem delu. K sodelovanju v akciji, s katero se zbirajo sredstva za delovanje materinskih domov po Sloveniji, so vabljeni tako posamezniki kot tudi podjetja, kajti le skupaj lahko mamicam in malčkom zagotovimo lepši jutri. Projekt je omogočila Generali zavarovalnica in bo zaključen na dogodku

KONTAKT

 

Socialna zbornica Slovenije

Ukmarjeva ulica 2

1000 Ljubljana

Telefon: 01 292 73 10

Email: info@szslo.si

URADNE URE

 

Uradne ure strokovne službe Socialne zbornice Slovenije:

 

  • dopoldan: ponedeljek, sreda in petek od 9. do 12. ure

  • popoldan: sreda od 14. do 16. ure.

© 2018 by Socialna zbornica Slovenije                                                                                             Politika zasebnosti     |     Raba piškotkov     |