Izobraževanje za zaposlene v okviru programa sodelovanja Interreg Slovenija - Hrvaška

Socialna zbornica Slovenije je v okviru programa sodelovanja Interreg Slovenija - Hrvaška izvedla izobraževanje za zaposlene v Obalnem domu upokojencev Koper. Izobraževanje je bilo izvedeno za štiri ciljne skupine v dveh sklopih. Izobraževanje v okviru prvega sklopa je potekalo 19. - 21. aprila za dve ciljni skupini in 24. - 26. aprila za tretjo ciljno skupino. V prvem sklopu Novi koncepti dela so bile predstavljene inovativne metode dela in novi koncepti dela: ključna oseba v konceptu vmesnih struktur, kongruentno odnosni pristop, individualizirana obravnava s specifikami v obravnavi starostnika s poudarkom na komunikaciji. Izobraževanje v okviru drugega sklopa z naslovom Usposabljanje ose

»Več in še več o demenci« savinjski regiji

Socialna zbornica Slovenije je uspešno izvedla sedmo in osmo izobraževanje »Več in še več o demenci« in sicer savinjski regiji, ki je potekalo med 19. 20. in 21 aprilom v Domu Nine Pokorn Grmovje. Tokrat vam predstavljamo gerontološke aspekte, ki jih ki jih predstavljata dr. Nikolaj Lipič in Vilko Kolbl, mag. GERONTOLOŠKI ASPEKTI V svojem izčrpnem predavanju nam približajo socialno gerontološke aspekte demence. Dotaknejo se socialno gerontoloških aspektov obravnave starejših in dementnih oseb, podpornega mehanizma za socialno mrežo, pomena multidisciplinarnih timov obravnave oseb z demenco, kakovosti storitev za starejše in dementne osebe, skupnostne skrbi ter aktivnega staranja. V sklopu

Sodelovanje Socialne zbornice Slovenije na 3. Mednarodnem sejmu sodobnega zdravstva MEDICAL v Gornji

Socialna zbornica Slovenija se je predstavila na 3. Mednarodnem sejmu sodobnega zdravstva MEDICAL v Gornji Radgoni, ki je potekal od 17. do 19. aprila 2018. Zbornica je na svojem razstavnem prostoru, ki si ga je delila skupaj z Zavodom Vitica iz Gornje Radgone, predstavljala oziroma promovirala projekt »Več in še več o demenci: programi izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v slovenskem okolju«, ter zbornico, kot osrednje strokovno združenje na področju socialnega varstva. Prav tako je zbornica v okviru sejma MEDICAL organizirala okroglo mizo z naslovom »Demenca – izziv odgovorni družbi«, kjer so skupaj s projektnimi partnerji in drugimi strokovnjaki spregovorili o različnih as

»Več in še več o demenci« v goriško notranjski statistični regiji

Socialna zbornica Slovenije je uspešno izvedla sedmo in osmo izobraževanje »Več in še več o demenci« in sicer v goriško notranjski statistični regiji, ki je potekalo med 12. in 14. 4. 2018, v Domu upokojencev Nova Gorici. Izobraževanja v Novi Gorici se je udeležila tudi nekdanja predsednica Socialne zbornice Slovenije Zmaga Prošt. Izobraževanja v Novi Gorici se je udeležila tudi nekdanja predsednica Socialne zbornice Slovenije Zmaga Prošt. Posredujemo vam njeno mnenje o programu: »Vesela sem bila že najave izobraževanja s posebnim naslovom "Več in še več o demenci", še posebej zato, ker ga je Socialna zbornica zasnovala tako, da se izvaja po vsej Sloveniji. V Novi Gorici sem sodelovala v

Sekcija organizacij na področju integracije migrantov

V sredo, 4. 4. 2018 je sekcija imela 1. redno sejo sekcije. Obravnavan je bil poslovnik dela sekcije in osnutek programa dela. Udeleženci sekcije so program dela zastavili zelo perspektivno in povezovalno. Program dela celostno zajema področja delovanja organizacij. 2. Redna seja sekcije je predvidena za dne 23. 5. 2018.

1. redna oz. konstitutivna seja Upravnega odbora in Strokovnega sveta Socialne zbornice Slovenije

Dne 4. 4. 2018 je potekala 1. redna oz. konstitutivna seja Upravnega odbora in Strokovnega sveta Socialne zbornice Slovenije, v mandatnem obdobju 2018 – 2022, ki jo sklical in vodil novoizvoljeni predsednik Socialne zbornice Slovenije, mag. Nace KOVAČ. Za predsednico upravnega odbora je bila izvoljena Mirjana ČESEN, direktorica VDC Kranj, za podpredsednika pa Tadej POBERŽNIK, direktor CSD Slovenj Gradec. Za predsednico strokovnega sveta je bila izvoljena Valerija LEKIĆ POLJŠAK, direktorica DSO Črnomelj, za podpredsednika pa Brane BUT, upokojenec iz Žalca, sicer pa dolgoletni direktor CSD Celje in predsednik strokovnega sveta zbornice v prejšnjem mandatu. Novo organiziranost vseh organov zbor

KONTAKT

 

Socialna zbornica Slovenije

Ukmarjeva ulica 2

1000 Ljubljana

Telefon: 01 292 73 10

Email: info@szslo.si

URADNE URE

 

Uradne ure strokovne službe Socialne zbornice Slovenije:

 

  • dopoldan: ponedeljek, sreda in petek od 9. do 12. ure

  • popoldan: sreda od 14. do 16. ure.

© 2018 by Socialna zbornica Slovenije                                                                                             Politika zasebnosti     |     Raba piškotkov     |