Razpis za prosto delovno mesto generalnega sekretarja Socialne zbornice Slovenije (m/ž) za mandatno

29. 3. 2019 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 19 objavljen Razpis za prosto delovno mesto generalnega sekretarja Socialne zbornice Slovenije (m/ž) za mandatno obdobje 5 let. Rok za oddajo prijave je 6. 4. 2019 do 12. ure, če je prijava osebno oddana v tajništvu Socialne zbornice Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana ali oddana na pošti kot priporočena pisemska pošiljka do 24. ure. Dokumenti: Uradni list Republike Slovenije, št. 19

19. marec - Svetovni dan socialnega dela

Svetovni dan socialnega dela – 19. marec – dan v letu, ko socialni delavci po vsem svetu skupaj slavijo dosežke stroke. Svetovni dan socialnega dela v prvi vrsti nosi sporočilo o ozaveščanju družbe o prispevku socialnega dela in potrebi po nadaljnjem ukrepanju. Letošnja tema, ki jo ponosno predstavlja Mednarodna zveza socialnih delavk in delavcev (IFSW), se osredotoča na pomembnost družbenih odnosov tako v ključnih človekovih razmerjih kot širše v okolju in njihovo prihodnostjo.

Pri Hoferju predali donacijo v podporo ženskam, žrtvam nasilja

HOFER je ob letošnjem dnevu žena predal donacijo, namenjeno ženskam, žrtvam nasilja. Z lastnim projektom »Negujmo spoštovanje« so v obdobju treh mesecev osveščali o pomenu medsebojnega spoštovanja. Varovankam slovenskih materinskih domov in varnih hiš pri Socialni zbornici Slovenije so tako že ob začetku projekta namenili 4.800 evrov, tokrat pa znesek dopolnjujejo še z 8.882,20 evri, zbranimi ob pomoči svojih kupcev. Pri HOFERju si v okviru lastne iniciative Danes za jutri skozi različne projekte prizadevajo spodbujati spoštovanje, medsebojno sodelovanje in pomoč sočloveku. Z lastnim projektom »Negujmo spoštovanje« zato pozivajo k osveščanju in prepoznavanju nasilja, ki velja za eno najbolj

Javno povabilo k sodelovanju za predlog liste članov ekspertne skupine za reševanje ugovorov

Predmet javnega povabila je izbor strokovnjakov/ekspertov za predlog liste članov ekspertne skupine za reševanje ugovorov iz 94. čl. Zakona o socialnem varstvu, ki ugotavljajo utemeljenost posameznega ugovora. Namen javnega povabila je oblikovanje predloga liste ekspertne skupine petnajstih članov, ki bodo v postopku ugotavljali utemeljenost ugovora, v katerem sta dolžna sodelovati izvajalec, zoper katerega je vložen ugovor in upravičenec. Pri oceni utemeljenosti ugovora na izvedeno socialnovarstveno storitev senat upošteva usklajenost izvedbe z določili veljavne zakonodaje, z normativi in standardi za področje socialnega varstva ter s predpisanimi strokovnimi postopki. Več o pogojih in nači

Socialni klub na temo "Socialna aktivacija"

12. marca 2019 smo na zbornici izvedli 1. Socialni klub na temo Socialna aktivacija. Jana Lovšin iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v uvodnem delu predstavila razvoj ideje o socialni aktivaciji, trenutno situacijo glede izvajanja programov in delovanju sistema/mreže koordinatorjev za socialno aktivacijo. Mag. Martina Trbanc iz Inštituta RS za socialno varstvo se je osredotočila na refleksijo razvoja projekta socialne aktivacije z vidika primerjave med potekom projekta in predpostavkami ter predlogi, ki so jih na IRSSV leta 2015 pripravili v okviru elaborata Podlage za pripravo in zagon projektov socialne aktivacije ter dosedanje ugotovitve spremljanja in oc

Majhna pozornost za velik nasmeh

Socialna Zbornica Slovenije, v okviru katere deluje Sekcija za varne hiše, materinske domove in sorodne organizacije v Sloveniji, tudi v tem letu nadaljuje z dobrodelno akcijo »Majhna pozornost za velik nasmeh«, ki jo izvaja v sodelovanju z donatorjem, podjetjem Večer. Gre za pomoč materinskim domovom po Sloveniji, ki bodo z zbranimi prispevki olajšali vsakdan mamic in otrok, nastanjenih v njih. K sodelovanju ste vabljeni tudi posamezniki in organizacije, ki lahko dodatne informacije o akciji pridobite na naslednji povezavi: https://www.vecer.com/mesec-zensk/

"Zagovornik - glas otroka"

Varuh človekovih parvic RS je za nemene uresničevanja zagovorništva otrok pripravil tri tiskana gradiva, ki jih najdete v prilogi te novice. Gradiva so namenjena vsem, ki pri svojem delu prihajate v stik z otroki in njihovimi starši, zato naj vam priloženi izvodi služijo kot pomoč pri informiranju oseb, za katere je zagovorništvo otrok primerno, kot tudi nabor dodatnih informacij za strokovno javnost pri postopkih postavitve zagovornika otroku. Strokovna pomoč, ki jo nudijo zagopvorniki, vključuje psihosocialno podporo otroku, pogovore o njegovih željah, počutju in mnenju, seznajanjanje otroka s postopki in dejavnostmi na način, ki je razumljiv njegovi starosti in razvoju, iskanje najprimern

KONTAKT

 

Socialna zbornica Slovenije

Ukmarjeva ulica 2

1000 Ljubljana

Telefon: 01 292 73 10

Email: info@szslo.si

URADNE URE

 

Uradne ure strokovne službe Socialne zbornice Slovenije:

 

  • dopoldan: ponedeljek, sreda in petek od 9. do 12. ure

  • popoldan: sreda od 14. do 16. ure.

© 2018 by Socialna zbornica Slovenije                                                                                             Politika zasebnosti     |     Raba piškotkov     |