Zbornica vabi na razpravo v okviru F3ŽO

Na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, ki bo letos potekal od 1. do 3. oktobra, v Cankarjevem domu v Ljubljani, se bo pri pripravi vsebine vključila tudi Socialna zbornica Slovenije z razpravo, ki nosi naslov "Medgeneracijski preplet neformalnih oskrbovalcev starejših na domu: izziv ali utopija?". Razprava bo potekala v četrtek, 3. oktobra 2019 ob 12. uri, v dvorani M3. Dogodek bo vodil dr. Nikolaj Lipič, član strokovnega sveta Socialne zbornice Slovenije, na razpravi pa bodo sodelovali: Carmen Rajer, mag. soc., predsednica Sekcije za socialno oskrbo na Socialni zbornici Slovenije ter strokovna vodja pomoči na domu in vodja projekta integrirane oskrbe v Občini Krško »MOST«; Marjana Kamn

Obisk ministrice, mag. Ksenije Klampfer na Socialni zbornici Slovenije

Delovno srečanje, dne 27. 8. 2019, ki je potekalo med predstavniki ministrstva in predstavniki zbornice, se je vsebinsko osredotočilo na aktualno situacijo, zlasti pa strategijo prihodnosti področja socialnega varstva v Republiki Sloveniji. V okviru delovnega srečanja je bila poudarjena nujnost sodelovanja in povezovanja ter upoštevanja stroke in dobrih preteklih izkušenj. Naloga stroke je prav v tem, da opozori na kompleksnost področja socialnega varstva, ki potrebuje sistemsko ureditev zakonodaje, ob tem pa spoštovanje doktrine, ki terja odgovorne, premišljene in strokovno utemeljene korake. Ministrica mag. Ksenija Klampfer je na srečanju izrazila pripravljenost in željo po sodelovanju s S

Navodila za posredovanje prijave pripravniškega usposabljanja

Spoštovani izvajalci, skladno s Pravilnikom o pripravništvu na področju socialnega varstva (Ur.l. RS, št. 128/04) mora delodajalec ob začetku pripravništva na zbornico posredovati prijavo pripravniškega usposabljanja. Zbornica ob upoštevanju določil Pravilnika o pripravništvu na področju socialnega varstva, Zakona o delovnih razmerjih, Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter Zakona o socialnem varstvu, po proučitvi vloge poda soglasje k predloženemu programu pripravniškega usposabljanja za pripravnika za obdobje pripravništva, ki je določeno s pogodbo o zaposlitvi med pripravnikom in delodajalcem in vključuje obdobje pripravništva določenega v Zakonu o

Častitljivih 90 let Zore Tomič, prve predsednice Socialne zbornice Slovenije

Cenjene članice in člane ter ostale delavke in delavce na področju socialnega varstva seznanjamo, da je 16. avgusta praznovala svoj častitljivi osebni praznik Zora TOMIČ, prva predsednica Socialne zbornice Slovenije. Ob njenem jubileju smo ji iskreno čestitali, se zahvalili za vsa njena prizadevanja in izjemno opravljeno delo. Slavljenki želimo predvsem trdnega zdravja. »Socialna zbornica Slovenije je utrdila svoje mesto na socialnovarstvenem področju, ne le z nalogami, ki jih je v teh letih prevzemala in izvajala v imenu države, je tudi nepogrešljiv strokovni dejavnik na področju socialnega varstva, izvršuje zakonsko obveznost, za mnoge je ogledalo socialne države.« Zora Tomič

Socialni izziv

V novembru bo izšla nova številka strokovnega biltena Socialni izziv s tematikami reorganizacije centrov za socialno delo, družinskega zakonika, dolgotrajne oskrbe, osebne asistence, socialne aktivacije, socialnovarstvenih programov, inovativnih praks na področju socialnega varstva, ipd. Vabimo vas, da pripravite prispevek za objavo. Objava prispevka se upošteva pri napredovanju v nazive v skladu s 14. členom (točka č 2) Pravilnika o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive (Ur. l. RS, št. 107/00, 31/01 in 88/01). Prispevke pošljite po elektronski pošti na naslov: info@szslo.si, najkasneje do 20. 9. 2019. Vse dodatne informacije vam bo

Vprašalnik o spremljanju potreb po pripravnikih v socialnem varstvu

Objavljamo vprašalnik, ki je namenjen spremljanju potreb po pripravnikih v organizacijah, ki izvajajo socialno varstveno dejavnost, po pripravnikih za posamezni poklic in območja skladno s 38. členom Pravilnika o pripravništvu na področju socialnega varstva (Ur. l. RS, št. 128/04). Izpolnijo ga delodajalci skupaj s strokovnimi delavci na področju socialnega varstva. Prosimo vas, da izpolnjen vprašalnik vrnete najkasneje do torka, 10. 9. 2019, na naslov: Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana ali po faksu: 01/292 73 11 ali na e-naslov: helena.kocjancic@szslo.si Dokument: VPRAŠALNIK

KONTAKT

 

Socialna zbornica Slovenije

Ukmarjeva ulica 2

1000 Ljubljana

Telefon: 01 292 73 10

Email: info@szslo.si

URADNE URE

 

Uradne ure strokovne službe Socialne zbornice Slovenije:

 

  • dopoldan: ponedeljek, sreda in petek od 9. do 12. ure

  • popoldan: sreda od 14. do 16. ure.

© 2018 by Socialna zbornica Slovenije                                                                                             Politika zasebnosti     |     Raba piškotkov     |