top of page

Za ljudi!

25 let

Za ljudi!

Socialna zbornica Slovenije organizira tudi letos tradicionalno dvodnevno strokovno srečanje Dnevi Socialne zbornice Slovenije, tokrat štiriindvajseto, ki se bo odvijalo v Hotelu Bernardin, v Portorožu. Osrednja tema srečanja je Dediščina in socialno varstvo – kjer preteklost sreča prihodnost. Dediščina oblikuje našo identiteto in vsakdanje življenje in je kot taka pomembna za posameznike, skupnost in družbo. Letošnje srečanje bo svečano obarvano, saj zbornica beleži 25. obletnico obstoja in delovanja. 
 
Dvodnevno srečanje bo potekalo v obliki plenarnih predavanj, ki jih bodo vodili strokovnjaki s socialnovarstvenega in njemu sorodnih področij, ter delovnih otočkov, ki bodo vsebinsko povezani s plenarnimi predavanji. Skupaj bomo pogledali, kakšno je stanje na ključnih področjih socialnega varstva, katere spremembe se nam obetajo v bližnji prihodnosti ter kaj bi bilo potrebno narediti za izboljšanje razmer.
 
Vljudno Vas vabimo, da se nam pridružite na omenjenem srečanju, na katerem boste pridobili najnovejše informacije z nekaterih, trenutno najbolj aktualnih področij socialnega varstva, ne nazadnje pa se boste v čudovitem in sproščujočem okolju slovenske obale lahko srečali s strokovnimi kolegi iz cele Slovenije.

PROGRAM

PROGRAM*

 
15. 11. 2018 - PROGRAM PRVEGA DNE XXIV. DNEVOV SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

Sprejem udeležencev in registracija 

OTVORITEV XXIV. DNEVOV SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE in PLENARNA PREDAVANJA

mag. Nace Kovač, Predsednik Socialne zbornice Slovenije

Pozdravni nagovor

mag. Ksenija Klampfer, Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Pozdravni govor

PLENARNA PREDAVANJA

mag. Helena Kamnar, Svetovalka predsednika republike v mandatnem obdobju 2012 - 2017

Odnos do dediščine je tudi odraz socialnega razvoja družbe

mag. Stanko Baluh, Direktor Urada vlade Republike Slovenije za narodnosti

Vključevanje z aktivnim sodelovanjem posameznikov, skupin in okolja za izboljšanje položaja vseh deležnikov

dr. Zoran Stančič, Vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji

Evropski steber socialnih pravic in priporočila iz evropskega semestra

ODMOR ZA SKUPNO KOSILO

DELOVNI OTOČKI

Izzivi sprememb v dejavnosti VDC-jev in SVZ-jev (vpliv demografije na nujnost sprememb pri izvajanju storitev)

moderira: mag. Urška Borišek Grošelj, strokovna delavka zbornice

 • mag. Mateja Jenko Paš, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 • Mirjana Česen, Skupnost varstveno delovnih centrov Slovenije

 • Nadja Gantar, Varstveno delovni center Tončke Hočevar, Ljubljana

 • Petra Hameršak, Socialno varstveni zavod Hrastovec

 • mag. Vesna Šiplič Horvat, Dom upokojencev Ptuj

 • mag. Simon Strgar, Dom starejših občanov Ljubljana - Šiška

Prihodnost izobraževanja, partnerstev in projektnega sodelovanja na področju socialnega varstva

moderirata: Vilko Kolbl, mag., generalni sekretar in Simon Colnar, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

 • Janja Romih, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 • Aleš Ojsteršek, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Urad za razvoj in kakovost izobraževanja

 • Ana Stanovnik Perčič, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

 • Irena Romih, Javni zavod SOCIO Celje (predstavitev dobrih praks)

 • Boštjan Repnik, Ozara Slovenija (predstavitev dobrih praks)

Ohranjanje tradicije in medkulturnega dialoga

moderira: Nebojša Golić, strokovni delavec zbornice

 • Marjeta Ferlan Istinič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 • mag. Jožek Horvat Muc, Zveza Romov Slovenije

 • Rahela Hojnik Kelenc, Ljudska univerza, zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava

 • Marina Novak Rabzelj, Center za socialno delo Posavje

 • mag. Nataša Meolic, Center za socialno delo Pomurje, enota Murska Sobota

ODMOR - PROSTO ZA HOTELSKO PONUDBO IN DRUGE AKTIVNOSTI

 

VEČERJA Z DRUŽABNIM DELOM, glasbeni program - Duet Tjaša & Uroš Steklasa

09.30 – 10.00
10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 10.30

10.30 - 11.15
11.15 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 14.00
14.00 - 16.00

DELOVNI OTOČEK I.

DELOVNI OTOČEK II.

DELOVNI OTOČEK III.

16.00 – 20.00
20.00 24.00

Večerja bo potekala od 20. ure dalje z družabnim delom in zabavno-glasbenim programom.

16. 11. 2018 - PROGRAM DRUGEGA DNE XXIV. DNEVOV SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

 

 

 

DELOVNI OTOČEK

Ali bo po reorganizaciji CSD-jev strokovno delo res bolj strokovno?

moderira: Helena Kocjančič, strokovna delavka zbornice

 • Špela Isop, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 • Tjaša Rodman, Center za socialno delo Južna Primorska

 • Branko Petovar, Center za socialno delo Pomurje

 • dr. Liljana Rihter, Fakulteta za socialno delo

 • Eva Šinkovec, Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije

November – mesec boja proti odvisnostim

izvaja in moderira: mag. Barbara Kobal Tomc, Inštitut RS za socialno varstvo

 • Marjeta Ferlan Istinič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 • dr. Ada Hočevar Grom, Nacionalni inštitut za javno zdravje

 • Polona Kersnik, Društvo Projekt Človek

 • Zvonko Horvat Žnidaršič, Zavod Pelikan - Karitas

 • Peter Topić, Inštitut za zasvojenosti in travme

Bivanjske skupnosti – priložnost za trajen izziv?

moderira: mag. Tea Smonker, strokovna delavka zbornice

 • Simona Zagorc in mag. Mateja Jenko Paš,

       Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 • mag. Vesna Vodišek Razboršek, Dom starejših Šentjur

 • Mateja Korošec, Center KORAK za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo

 • Helena Kos, Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije

 • Ana Ivaniševič Valetič, ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje

ODMOR S PRIGRIZKOM

SVEČANOST OB 25-LETNICI DELOVANJA SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

Pozdravne besede mag. Naceta Kovača, predsednika Socialne zbornice Slovenije

Govor ddr. Marije Ovsenik, ustanovne članice Socialne zbornice Slovenije

Nagovor Brede Božnik, državne sekretarke Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

PODELITEV PRIZNANJ ZA DOLGOLETNO ČLANSTVO USTANOVITELJEM IN

ZAHVAL ORGANIZACIJAM ZA SODELOVANJE

 

PODELITEV VERIFIKACIJSKIH LISTIN ZA LETO 2018

 • Breda Božnik, državna sekretarka, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 • mag. Nace Kovač, predsednik, Socialna zbornica Slovenije

OBLIKOVANJE ZAKLJUČKOV XXIV. DNEVOV SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 • mag. Nace Kovač, predsednik, Socialna zbornica Slovenije

 • mag. Barbara Kobal Tomc, podpredsednica, Socialna zbornica Slovenije

09.00 – 09.15
09.15 – 11.00

DELOVNI OTOČEK IV.

 

DELOVNI OTOČEK V.

 

DELOVNI OTOČEK VI.

11.00 11.30

11.30 13.30

 13.30 14.00

* Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

LOKACIJA
PRENOČIŠČE IN NAMESTITEV

 

Nastanitev je možna v GRAND HOTELU BERNARDIN 5* ali HOTELU HISTRION 4 *, Obala 2, 6320 Portorož. Rezervacijo in plačilo hotela uredite sami z booking službo hotela, do srede, 7. novembra 2018. Po tem datumu bodo sobe na voljo po rednih cenah. Kontakt za rezervacije in plačilo stroškov hotela je booking služba hotela Bernardin, tel.: 05 690 70 00, e-pošta: booking@h-bernardin.si. Turistična taksa: 1,27 € po osebi na dan, prijavnina: 1,00 € po osebi na bivanje. Pri rezervaciji se obvezno sklicujte na rezervacijsko kodo »Dnevi Socialne zbornice«.

 

Hotel je sodobno urejen, prijeten za delo in bivanje. Cena vključuje:

 • nastanitev v izbranem tipu sobe z zajtrkom,

 • neomejeno kopanje v bazenskem kompleksu z ogrevano morsko vodo,

 • brezplačni brezžični internet,

 • ugodnosti pri nakupu dodatnih storitev: masaže, izbrane jedi in pijače,

 • parkirišče.

Prihod v sobo (check in) je možen ob 14. uri na dan prihoda. Na dan odhoda (check out) mora biti soba izpraznjena do 11. ure.

Doplačila:

Turistična taksa: 1,27 € po osebi na dan
Prijavnina: 1,00 € po osebi na bivanje

KOTIZACIJA

KOTIZACIJA

 

Kotizacija vključuje stroške organizacije in izvedbe dogodka, gradivo, potrdilo o udeležbi, osvežitev med odmori in kosilo. Plačate jo na podlagi računa, ki vam ga bomo izstavili najkasneje v 8. dneh po izvedbi dogodka. V kolikor se strokovnega posveta udeležite le en dan, kotizacija znaša 75 % celotne kotizacije.

Individualni člani zbornice

€ 135,00 + DDV

Udeleženci kolektivnih članov

€ 165,00 + DDV

Drugi

€ 185,00 + DDV

Upokojenci, študenti, brezposelni in prejemniki verifikacij

€ 60,00 + DDV

Please reload

PRIJAVA

PRIJAVA

 

Zadnji rok za prijavo je sreda, 7. november 2018. Prijavite se lahko preko spodnjega spletnega obrazca. Dodatne informacije dobite na naslovu: Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Špela Batis, e-pošta: spela.batis@szslo.si, tel.: 01 292 73 17. 

Zaradi nemotenega spremljanja programa dnevov zbornice prosimo gluhe, naglušne in gluhoslepe, da nas obvestijo o potrebi po tolmaču slovenskega znakovnega jezika in rezervaciji sedežev v prvih vrstah konferenčne dvorane. Hkrati vljudno prosimo tudi vse slepe in slabovidne ter ostale invalide, ki potrebujejo spremstvo od vhoda hotela do konferenčne dvorane, da nas obvestijo o morebitni potrebi po spremljevalcu.

bottom of page