top of page

Priprava na strokovni izpit s področja socialnega varstva

KDAJ?

torek in sreda, 23. in 24. maj 2017,

od 8.00 do 16.15

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Na Socialni zbornici Slovenije uspešno izvajamo dvodnevni seminar "Priprava na strokovni izpit s področja socialnega varstva" že vrsto let. Kompetentni predavatelji, ki predstavljajo posamezna področja vedo, katere teme in vsebine potrebujejo posebno pozornost in vas opozorijo čemu je potrebno nameniti več časa pri pripravi na izpit. Program seminarja je tesno povezan s programom strokovnega izpita, ki smo ga v letu 2017 dopolnili v delu, ki se navezuje na področje dela z otroki in mladostniki beguncev in migrantov ter otroki in mladostniki brez spremstva. Vključitev navedenih vsebin v program strokovnega izpita nam narekuje aktualna problematika dela z migranti, begunci in tujci, in s tem povezana potreba, da strokovni delavci na področju socialnega varstva poznajo te vsebine. Ta del posodobljenega programa bo natančneje predstavila strokovna delavka Socialne zbornice Slovenije, ki je projektna koordinatorka ekspertne skupine v okviru projekta ”Krepitev sistema socialnega varstva na področju varstva otrok, vključno s standardi in protokoli za delo z otroci in mladostniki beguncev in migrantov ter otroki in mladostniki brez spremstva”, ki ga je Socialna zbornica Slovenije izvedla v partnerskem sodelovanju z UNICEF-om.  

 

Posebna novost seminarja v letu 2017 je interaktivno delo s strokovnim delavcem zbornice, ki pokriva področje izvajanja strokovnih izpitov. Le-ta vas bo posebej opozoril na spremenjene vsebine, ki vam jih drugi organizatorji izobraževanj do sedaj niso predstavili. Hkrati vam bo posredoval tudi primere izpitnih vprašanj z odgovori. Na seminarju boste pridobili veliko strokovnega znanja, primere iz prakse, odgovore na vprašanja ali nejasnosti ter osebne nasvete kako se pripraviti na izpit, h čemur bo ob koncu seminarja pripomogel tudi kandidat, ki je pred kratkim uspešno opravil strokovni izpit.

bottom of page