top of page

Strokovni izpit

 

Socialna zbornica Slovenije na podlagi pete alineje drugega odstavka 77. člena Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju: ZSV) kot javno pooblastilo izvaja nalogo določanja pogojev in načina opravljanja strokovnega izpita ter organiziranje in izvajanje preverjanje znanja za pridobitev strokovnega izpita na področju socialnega varstva. 

Strokovni izpit za strokovne delavce

Strokovni izpit za strokovne sodelavce

bottom of page