top of page

Odgovornost posameznika pri ustvarjanju spodbudnega delovnega okolja

KDAJ?

četrtek, 12. januar 2017,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

V zadnjem času se povečuje količina stresnih dejavnikov na delovnem mestu. Ljudje si želimo delati v spodbudnem delovnem okolju, premalo pa se zavedamo, da lahko na to tudi sami vplivamo. Če so nam sistemske spremembe nedosegljive, so nam na dosegu spremembe v odnosih. Spodbudno delovno okolje ustvarjamo do neke mere sami, ne na revolucionaren način, ampak z vsakodnevnim prevzemanjem osebne odgovornosti. Odgovorni smo za svoje misli in dejanja. Čas je, da se premaknemo iz kolektivnega tarnanja v območje vplivanja in spreminjanja svojega delovnega okolja. Na seminarju se bomo ukvarjali samo z dosegljivimi cilji, ki jih lahko dosežemo najprej kot posamezniki, potem kot kolektiv. Seminar je naravnan na iskanje rešitev za aktualne probleme v kolektivih. Poiskali bomo vse razloge in izgovore, zakaj ne prevzemamo osebne odgovornosti v tolikšni meri, da bi nam to koristilo. Spraševali se bomo o svoji naravnanosti do dela in o tem, katere so naše prioritete pri delu. Rdeča nit našega razpravljanja bosta osebna odgovornost in vpliv posameznika na spremembe.

Predavateljica

Damjana Šmid, prof. soc. pedagog., realitetna terapevtka, vodja Zavoda Modrin, ki se že petindvajset let ukvarja z vzgojo otrok s posebnimi potrebami, s komunikacijo, z obvladovanjem stresa in z medosebnimi odnosi. Predava za starše, učitelje, rejnike, socialne delavce in druge udeležence. Njena predavanja so praktična, ideje življenjske, predvsem pa za takojšnjo lastno uporabo. Verjame v možnost izbire in v dobro v ljudeh.

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do torka, 10. januarja 2017. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton KUSTEC,

Izobraževalni center,

tel.: 01/292-73-17,

fax: 01/292-73-11,

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page