top of page

XXII. DNEVI SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

17. in 18. november  2016

HOTEL BIOTERME MALA NEDELJA

Za ljudi!

Institucije Evropske unije so sprejele odločitev, da leta 2016 ne bodo posebej poimenovale s posebnim sloganom, ampak bo Evropska komisija posebno pozornost usmerila napredku na desetih prednostnih nalogah. Te naloge so: delovna mesta, rast in naložbe, povezan digitalni enotni trg, trdna energetska unija s podnebno politiko, usmerjeno v prihodnost, bolj povezan in pravičnejši notranji trg z okrepljeno industrijsko bazo, globlja in pravičnejša ekonomska in monetarna unija, razumen in uravnotežen sporazum o prosti trgovini z ZDA, območje pravosodja in temeljnih pravic, zasnovano na medsebojnem zaupanju, Unija v smeri nove migracijske politike, Unija – močnejši svetovni akter, Unija demokratičnih sprememb.

 

Socialna zbornica Slovenije se bo v okviru omenjenega dvodnevnega strokovnega srečanja pridružila prizadevanjem Evropske komisije ter bo z aktualnimi temami in renomiranimi predavatelji ponudila možnost, da bomo skupaj iskali odgovore na trenutna aktualna vprašanja in socialne izzive. Delovna mesta, območje pravosodja in temeljnih pravic, Unija v smeri nove migracijske politike in Unija demokratičnih sprememb so teme, ki bodo predmet naših razprav, usmerjene v iskanje strateških rešitev za boljši razvoj socialnega varstva v Sloveniji.

PREDSTAVNIKI ORGANIZATORJA DOGODKA

dr. Valerija Bužan,

predsednica 

Mateja De Reya,

podpredsednica

Vilko Kolbl, mag.,

generalni sekretar

Suzi Kvas, mag.,

predsednica UO

Brane But,

predsednik SS

ORGANIZATOR

PROGRAM*

17.11.2016 - PROGRAM PRVEGA DNE XXII. DNEVOV SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE
09.30 – 10.00
10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 - 12.00
12.00 – 13.30

Registracija udeležencev

OTVORITEV XXII DNEVOV SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE in PLENARNA PREDAVANJA

dr. Valerija Bužan, predsednica Socialne zbornice Slovenije

Pozdravni govor

Bernd Umbach, Internationaler Bund in Deutschland

Uspeti v času migracijskih sprememb (predavanje bo prevajano v slovenski jezik)

mag. Matej Čujovič, Višje sodišče v Ljubljani

Pravice otrok in mladostnikov s perspektive novega Družinskega zakonika

Brigita Vončina, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Delo - kaj se spreminja?

Odmor za kosilo

PROGRAM
13.30 – 15.00

DELAVNICA I.

 

 

DELAVNICA II.

 

 

 

DELAVNICA III.

 
 
 
15.00 – 15.30
15.30 - 15.45

15.45 - 16.00

16.00 - 00.00

DELAVNICE

 

EU v smeri nove migracijske politike, moderator: Petra Jalšovec, mag.

 

 • Faila Pašić Bišić, Društvo UP ambasadorka EU leta boja proti revščini in socialni izključenosti

 • mag. Franci Zlatar, Slovenska filantropija in

 • predstavniki projektnih partnerjev: IB Deutschland, Crveni križ Hrvaške, SOS Detsko selo Makedonija, CPI Slovenije, Geri, Slovenija, Socialna zbornica Slovenije in Unicef.

Družinski zakonik z vidika varovanja koristi otrok, moderator: Maja Vršič Moškrič

 • mag. Andrej Del Fabro, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za družino

 • Peter Stefanoski, Socialna inšpekcija

 • mag. Matej Čujovič, Višje sodišče v Ljubljani 

Socialno varstvo in mediji – izzivi sodelovanja sodobnega časa, moderator: mag. Urška Borišek Grošelj

 • dr. Suzana Oreški, Socialna zbornica Slovenije

 • Robert Levstek, novinar in urednik Radia Maribor, RTV Slovenija

 • Aleksandra Klinar Blaznik, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Odnosi z javnostmi

dr. Anja Kopač Mrak, ministrica, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

SLAVNOSTNI NAGOVOR MINISTRICE - Spremembe na področju socialnega varstva

mag. Olga Karba, županja občine Ljutomer

Nagovor županje Občine Ljutomer

Odmor

DRUŽABNI DEL

DRUŽABNI DEL

 

I. DEL DRUŽABNEGA DELA: 16.00 – 20.00

 

V družabnem delu strokovnega posveta dnevov zbornice, ki dopolnjuje strokovni del vsakoletnega srečanja, je predviden ogled Doma starejših občanov Ljutomer, Posebnega socialno varstvenega zavoda Lukavci in Centra za socialno delo Ljutomer. V primeru slabega vremena, premajhnega števila prijav za ogled posameznih socialnovarstvenih zavodov ali ostalih nepredvidenih organizacijskih situacij, ogledi odpadejo. 

II. DEL DRUŽABNEGA VEČERA: 20.00 – 00.00

 

Druženje udeležencev strokovnega posveta v hotelski restavraciji ob Martinovi večerji z živo glasbo. Izvedba dnevov zbornice je vpeta v čas martinovanja, zato bodo udeleženci ob večerji deležni uprizoritve pravega krsta mošta.

Cena Martinove večerje, z živo glasbo in uprizoritvijo krsta mošta znaša 19,00 EUR.

18.11.2016 - PROGRAM DRUGEGA DNE XXII. DNEVOV SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE
09.30 – 11.00

DELAVNICA IV.

 

DELAVNICA V.

DELAVNICA VI.

11.00 – 11.30

11.30 - 12.00
12.15 – 13.00
13.00 – 13.45

DELAVNICE

Deinstitucionalizacija – glavne ovire in priložnosti za prehod v skupnost, moderator: Helena Kocjančič

 • Davor Dominkuš, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za socialne zadeve  

 • dr. Vito Flaker, Fakulteta za socialno delo Ljubljana 

 • dr. Valerija Bužan, CUDV Draga 

 • Jaka Bizjak, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Različni vidiki reorganizacije CSD, moderator: Mihael Markoč

 • mag.  Tanja Skornšek Pleš, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za socialne zadeve  

 • mag.  Darja Kuzmanič Korva, svetnica v DS - predstavnica socialnega varstva 

 • mag. Miran Kerin, Skupnost centrov za socialno delo

Razvoj storitev za starejše v skupnosti, moderator: mag. Tea Smonker

 • Janja Romih, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za socialne zadeve

 • dr. Jana Mali, Fakulteta za socialno delo Ljubljana

 • mag. Simona Smolej Jež, Inštitut RS za socialno varstvo

 • Srečko Mlačnik, Koroški dom starostnikov

ODMOR

Romana Tomc, Evropska poslanka

EU demokratičnih sprememb

Marjeta Ferlan Istinič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

dr. Valerija Bužan, Socialna zbornica Slovenije

Podelitev verifikacijskih listin za leto 2016

OBLIKOVANJE ZAKLJUČKOV XXII. DNEVOV SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE IN TISKOVNA KONFERENCA

dr. Valerija Bužan, predsednica Socialne zbornice Slovenije

Mateja De Reya, podpredsednica Socialne zbornice Slovenije

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

KOTIZACIJA

 

Kotizacija vključuje stroške organizacije in izvedbe dogodka, gradivo, potrdilo o udeležbi, osvežitev med odmori in kosilo. Plačate jo na podlagi računa, ki vam ga bomo izstavili najkasneje v 8. dneh po izvedbi dogodka. V kolikor se strokovnega posveta udeležite le en dan, kotizacija znaša 70 % celotne kotizacije.

Individualni člani zbornice

€ 130,00 + DDV

Udeleženci kolektivnih članov

€ 160,00 + DDV

Drugi

€ 180,00 + DDV

Upokojenci, študenti, brezposelni in prejemniki verifikacij

€ 60,00 + DDV

Please reload

PRENOČIŠČE IN NAMESTITEV

 

Nastanitev je možna v HOTELU BIOTERME****s, Moravci v Slovenskih Goricah 34/b, 9243 MALA NEDELJA. Rezervacijo in plačilo hotela morate urediti sami, do 7. novembra 2016. Kontakt za rezervacije in plačilo stroškov hotela je recepcija hotela Bioterme, na tel.: 02 565 20 00, e-pošta: hotel@bioterme.si. Turistična taksa: 1,27 EUR / osebo na noč, prijavnina 1,00 EUR / osebo na bivanje. Pri rezervaciji se obvezno sklicujte na rezervacijsko kodo »zbornica«.

 

Hotel je sodobno urejen, prijeten za delo in bivanje. Cena vključuje:

 

 • nastanitev v izbranem tipu sobe z zajtrkom,

 • neomejeno kopanje v bazenih termalnega parka,

 • na dan prihoda in odhoda možnost kopanja cel dan brez doplačila,

 • brezplačni brezžični internet v sobah in avli hotela,

 • neomejen vstop v savne,

 • ugodnosti v wellness centru in

 • parkirišče pred hotelom.

Prihod v sobo (check in) je možen ob 14.00 uri na dan prihoda. Na dan odhoda (check out) mora biti soba izpraznjena do 10.00 ure.

PREDAVATELJI

dr. Anja Kopač Mrak  

Bernd Umbach

mag. Matej Čujovič

Brigita Vončina

Romana Tomc

mag. Olga Karba

KOTIZACIJA
PREDAVATELJI
LOKACIJA

PRIJAVA

 

Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 14. november 2016, do 12.00 ure. Prijavite se lahko preko spodnjega spletnega obrazca. Dodatne informacije dobite na naslovu: Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba: mag. Anton Kustec, e-pošta: anton.kustec@szslo.si, tel.: 01 292 73 17. 

Zaradi nemotenega spremljanja programa dnevov zbornice prosimo gluhe, naglušne in gluhoslepe, da nas obvestijo o potrebi po tolmaču slovenskega znakovnega jezika in rezervaciji sedežev v prvih vrstah konferenčne dvorane. Hkrati vljudno prosimo tudi vse slepe in slabovidne ter ostale invalide, ki potrebujejo spremstvo od vhoda hotela do konferenčne dvorane, da nas obvestijo o morebitni potrebi po spremljevalcu.

PRIJAVA
bottom of page