top of page

Za ljudi!

Častna pokroviteljica XXV. Dnevov Socialne zbornice Slovenije je Jožica PUHAR, ministrica za delo v obdobju med leti 1990 in 1994

25 let

Za ljudi!

XXV. Dnevi Socialne zbornice Slovenije so za nami. Iskreno se Vam zahvaljujemo za udeležbo, sodelovanje in prijetno druženje na Otočcu. Že sedaj Vas vabimo, da se nam pridružite tudi prihodnje leto.

XXV. DNEVI SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

21. in 22. november  2019

HOTEL ŠPORT, OTOČEC NA KRKI

Počaščeni smo, da vas lahko povabimo na jubilejne XXV. Dneve Socialne zbornice Slovenije. Srečanje strokovnjakov s področja socialnega varstva in širše bo tokrat potekalo v osrčju čudovite Dolenjske, v Hotelu Šport na Otočcu na Krki, dne 21. in 22. novembra 2019 pod aktualnim delovnim naslovom Odprte poti strokovnega dela v socialnem varstvu.

 

Prve dneve Socialne zbornice Slovenije smo organizirali pred petindvajsetimi leti in z veseljem vas vabimo, da ob častitljivi obletnici prisluhnete eminentni družbi plenarnih predavateljev in sodelujočih v razpravljalnem delu našega srečanja. Razprava z izvajalci in gosti posveta ter s številnimi udeleženci iz javnih zavodov, nevladnih organizacij in zasebnih izvajalcev s področja socialnega varstva bo z aktualnimi temami prispevala k večjemu povezovanju in sodelovanju vseh izvajalcev socialno varstvenih dejavnosti na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju. 

 

Dvodnevno dogajanje bomo zaokrožili s plenarnimi predavanji in delovnimi otočki, katerih teme predstavljajo aktualna dogajanja na področju socialnega varstva. S skrbnim izborom tematik in povabilom predavateljev s strokovnimi referencami in bogatimi praktičnimi izkušnjami, strokovno srečanje ponuja priložnost za skupno iskanje odgovorov na vprašanja in izzive, s katerimi se srečujemo pri svojem delu. V skrbi za ljudi bomo strmeli k uporabnosti nove zakonodaje, sloneči na uveljavljanju človekovih pravic. Skupaj bomo pregledali stanje ključnih področij socialnega varstva, spregovorili o obetajočih spremembah ter začrtali nadaljnje korake za izboljšanje razmer.

 

Stopite v korak z nami in predstavite svoje izvirne zamisli danes za jutri!

PROGRAM

PROGRAM*

21. 11. 2019 - PROGRAM PRVEGA DNE XXV. DNEVOV SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

9.30 – 10.00

Sprejem udeležencev in registracija 

10.00

OTVORITEV XXV. DNEVOV SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE in PLENARNA PREDAVANJA

10.00 – 10.10

mag. Nace Kovač, predsednik Socialne zbornice Slovenije

Pozdravni nagovor

10.10 – 10.25

Jožica Puhar, častna pokroviteljica, ministrica za delo, družino in socialne zadeve v času ustanovitve Socialne zbornice Slovenije (v obdobju med leti 1990 in 1994)

Pozdravni govor

10.25 – 10.30

mag. Sandra Perič, direktorica Komore socijalne zaštite Beograd

Pozdravni nagovor

10.30 – 12.30

PLENARNA PREDAVANJA

10.30 – 11.15

Vlasta Nussdorfer, svetovalka predsednika republike Slovenije na področju človekovih pravic

Pomen in spoštovanje človekovih pravic pri izvajanju strokovnega dela

11.15 – 12.00

dr. Liljana Rihter, dekanja Fakultete za socialno delo in predsednica strokovnega sveta za socialno varstvo

Prihodnost poklicev v socialnem varstvu - kakšna znanja potrebujemo?

12.00 – 12.30

mag. Žiga Primc, detektiv in podpredsednik Detektivske zbornice Republike Slovenije

Dopolnjevanje detektivskega dela z delom socialnih služb: primeri iz prakse

12.30 – 14.00

ODMOR ZA SKUPNO KOSILO

DELOVNI OTOČKI

14.00 – 15.30

DELOVNI OTOČEK I.

DELOVNI OTOČEK II.

DELOVNI OTOČEK III.

Pomen celostne obravnave osebe z motnjo v duševnem razvoju skozi vsa življenjska obdobja

moderira: Mirjana Česen, predsednica Upravnega odbora Socialne zbornice Slovenije in predsednica Skupnosti varstveno delovnih centrov Slovenije; 

Viktorija Pečnikar Oblak, strokovna služba Socialne zbornice Slovenije

 • mag. Mateja Jenko Paš, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za socialne zadeve

 • dr. Katja Vadnal, Zveza Sožitje

 • Dalja Pečovnik, Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem

 • Stanka Vozlič, Dom Lukavci

 • Simona Muhič, Sekcija socialnih delavk in delavcev v zdravstveni dejavnosti pri Socialni zbornici Slovenije

 • Slavko Bolčević, Varstveno delovni center Tončke Hočevar

Uresničevanje resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja

 

moderira: Špela Zgonc, predsednica Nadzornega odbora Socialne zbornice Slovenije;

mag. Urška Borišek Grošelj, strokovna služba Socialne zbornice Slovenije

 • Simona Zagorc, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za socialne zadeve

 • mag. Nadja Čobal, Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno varstvo

 • dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, Nacionalni inštitut za javno zdravje

 • mag. Bogdan Dobnik, Ozara Slovenija Nacionalno združenje za kakovost življenja

 • mag. Nataša Udovič, Center za socialno delo Ljubljana, enota Moste-Polje

Kako je nov družinski zakonik zaživel v praksi?

 

moderira: Tadej Poberžnik, podpredsednik Upravnega odbora Socialne zbornice Slovenije;

Nebojša Golić, strokovna služba Socialne zbornice Slovenije

 • Špela IsopMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za družino

 • Polona Marjetič ZemljičVišje sodišče v Ljubljani

 • Peter StefanoskiSocialna inšpekcija

 • Andreja RihterCenter za socialno delo Osrednja Slovenija - Vzhod

 • Elvira Jovanović, Ministarstvo za rad Republike Srbije, Sеktor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, Odеljеnja za upravnе i nadzornе poslovе u oblasti socijalnе i porodičnе zaštitе

15.30 – 20.00

ODMOR - Prosto za hotelsko ponudbo (bazeni, sauna, fitnes, namizni tenis) in druge aktivnosti

(pohod z baklami, najem koles)

VEČERJA IN ZABAVNI PROGRAM Z GLASBO

Razglasitev Ambasadorja Socialne zbornice Slovenije

od 20.00 dalje

Večerja bo potekala od 20. ure dalje z družabnim delom in zabavno-glasbenim programom.

22. 11. 2019 - PROGRAM DRUGEGA DNE XXV. DNEVOV SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

8.30 – 9.00

Registracija udeležencev

9.00 – 9.15

mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Pozdravni nagovor

DOPOLDAN Z ANDREJO JERNEJČIČ

Zmagajte v krizni komunikaciji

9.15 – 10.30

10.30 – 10.45

ODMOR S KAVO

DELOVNI OTOČKI

10.45 – 12.15

Zdržnost in prihodnost institutov osebnega asistenta in družinskega pomočnika – kaj pravi praksa?

 

moderira: Brane But, podpredsednik Strokovnega sveta Socialne zbornice Slovenije;

Helena Kocjančič, strokovna služba Socialne zbornice Slovenije

 • Tanja Dular, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja

 • mag. Borut GrabrijanMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za socialne zadeve

 • mag. Barbara Kobal TomcInštitut RS za socialno varstvo

 • Mateja De ReyaZveza Sožitje

 • Miran Štern, družinski pomočnik

Kdo bo jutri izvajal oskrbo na domu?

 

moderira: Valerija Lekič Poljšak, predsednica Strokovnega sveta Socialne zbornice Slovenije in predsednica Skupščine Skupnosti socialnih zavodov Slovenije;

Meri Rožac, strokovna služba Socialne zbornice Slovenije

 • dr. Mateja LopuhMinistrstvo za zdravje, Direktorat za dolgotrajno oskrbo

 • ddr. Marija Ovsenikzaslužna profesorica, predavateljica, Alma Mater Europaea

 • Liljana BatičZavod za oskrbo na domu Ljubljana

 • dr. Anamarija Kejžar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

 • Carmen Rajer, Center za socialno delo Posavje, enota Krško

DELOVNI OTOČEK IV.

DELOVNI OTOČEK V.

ODMOR S PRIGRIZKOM

12.15 – 12.45

12.45 – 13.30

PODELITEV PLAKET / PRIZNANJ ZASLUŽNIM ČLANICAM IN ČLANOM SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

mag. Nace Kovač, predsednik Socialne zbornice Slovenije

 

PODELITEV VERIFIKACIJSKIH LISTIN 

Mojca Pršina, direktorica Direktorata za socialne zadeve, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

mag. Nace Kovač, predsednik Socialne zbornice Slovenije

PODELITEV LICENC SUPERVIZORKAM IN SUPERVIZORJEM

 

mag. Barbara Kobal Tomc, podpredsednica Socialne zbornice Slovenije

Vilko Kolbl, mag., generalni sekretar Socialne zbornice Slovenije

13.30 – 14.00

OBLIKOVANJE ZAKLJUČKOV XXV. DNEVOV SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

mag. Barbara Kobal Tomc, podpredsednica, Socialna zbornica Slovenije

14.00 – 14.15

TISKOVNA KONFERENCA

mag. Nace Kovač, predsednik, Socialna zbornica Slovenije

* Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

LOKACIJA
PRENOČIŠČE IN NAMESTITEV

 

Vabimo vas, da prenočite v HOTELU ŠPORT 4*, Grajska cesta 2, 8222 Otočec. Rezervacijo in plačilo hotela uredite sami z booking službo hotela, do petka, 25. oktobra 2019. Po tem datumu bodo sobe na voljo po rednih cenah. Kontakt za rezervacije in plačilo stroškov hotela je "booking" služba Hotela Šport, tel.: +386 8 20 50 300, e-pošta: booking@terme-krka.eu. Turistična taksa: 2,50 € po osebi na dan. Pri rezervaciji se obvezno sklicujte na rezervacijsko kodo »Dnevi Socialne zbornice«.

 

Hotel je sodobno urejen, prijeten za delo in bivanje. Cena vključuje:

 • namestitev v izbranem tipu sobe z zajtrkom,

 • neomejeno kopanje v termalnem bazenu,

 • 1 vstop v savne,

 • dostop do interneta v vseh hotelskih in seminarskih prostorih in

 • brezplačno parkiranje.

Prihod v sobo (check in) je možen ob 14. uri na dan prihoda. Na dan odhoda (check out) mora biti soba izpraznjena do 11. ure.

Ponudba za udeležence XXV. Dnevov Socialne zbornice Slovenije

KOTIZACIJA

KOTIZACIJA

 

Kotizacija vključuje stroške organizacije in izvedbe dogodka, gradivo, potrdilo o udeležbi, osvežitev med odmori in kosilo. Plačate jo na podlagi računa, ki vam ga bomo izstavili najkasneje v 8. dneh po izvedbi dogodka. V kolikor se strokovnega posveta udeležite le en dan, kotizacija znaša 75 % celotne kotizacije.

Individualni člani zbornice

€ 135,00 + DDV

Udeleženci kolektivnih članov

€ 165,00 + DDV

Drugi

€ 185,00 + DDV

Upokojenci, študenti, brezposelni in prejemniki verifikacij

€ 60,00 + DDV

Please reload

UGODNOSTI

Izkoristite ugodnost prvih prijav. Bodite med prvimi!

Prvih 10 prijavljenih udeležencev na XXV. dneve Socialne zbornice Slovenije (na oba dneva) se dogodka udeleži po posebni, promocijski ceni. Popust za individualne člane zbornice znaša 25,00 €, za kolektivne člane 10,00 €, pri čemer velja popust le za enega udeleženca iz iste organizacije.

Popust prvih prijav velja izključno za člane Socialne zbornice Slovenije. Popusta prvih prijav ne morejo koristiti upokojenci, študenti, brezposelni, prejemniki verifikacijskih listin in prejemniki licenc za izvajanje supervizije.

 

Skupinski popust

Ob prijavi 4 udeležencev iz iste organizacije, vam kotizacijo za 5. udeleženca podarimo (4+1 gratis). Gratis kotizacija velja za nižjo ceno kotizacije strokovnega posveta.

 

Ugodnosti se med seboj ne seštevajo!

PRIJAVA

PRIJAVA

 

Zadnji rok za prijavo je sreda, 13. november 2019. Prijavite se lahko preko spodnjega spletnega obrazca. Dodatne informacije dobite na naslovu: Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Špela Batis, e-pošta: spela.batis@szslo.si, tel.: 01 292 73 17

Zaradi nemotenega spremljanja programa dnevov zbornice prosimo gluhe, naglušne in gluhoslepe, da nas obvestijo o potrebi po tolmaču slovenskega znakovnega jezika in rezervaciji sedežev v prvih vrstah konferenčne dvorane. Hkrati vljudno prosimo tudi vse slepe in slabovidne ter ostale invalide, ki potrebujejo spremstvo od vhoda hotela do konferenčne dvorane, da nas obvestijo o morebitni potrebi po spremljevalcu.

 

Z vstopom v prostor, kjer se bodo odvijali XXV. Dnevi Socialne zbornice Slovenije soglašate z opredeljenimi pogoji. Fotografiranje in/ali snemanje poteka skladno z veljavnim nacionalnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES. Fotografije in posnetki dogodka bodo objavljeni na spletni strani www.szslo.si in na zborničnem profilu Facebook. Fotografije se lahko uporabijo tudi za pripravo zbornika ali za namene promocije v različnih oblikah. Fotografije se bodo nanašale na dogodek in ne na posamezne udeležence.

bottom of page