top of page

Družinski pomočnik

 

Socialna zbornica Slovenije skladno z 18.j. členom Zakona o socialnem varstvu izvaja program usposabljanja za družinskega pomočnika.

 

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA

 

Udeležba v programu usposabljanja za družinskega pomočnika je brezplačna. Program usposabljanja vključuje učenje in informiranje izbranega družinskega pomočnika, da se osebi z invalidnostjo oz. starejši osebi, ki ostane v domačem okolju, nudi potrebna pomoč in zagotovi primerna oskrba. Program usposabljanja je razdeljen v dva vsebinsko ločena sklopa, vsak v trajanju 7 pedagoških ur. En sklop je namenjen družinskemu pomočniku, ki skrbi za osebo z invalidnostjo, drugi sklop pa družinskemu pomočniku, ki skrbi za starejšo osebo. Usposabljanje poteka v obliki predavanj, dela v skupinah in delavnic s praktičnim delom, ki jih skušamo čim bolj približali potrebam družinskih pomočnikov.

POSTOPEK PRIJAVE

 

Družinski pomočnik se prijavi v evidenco za program usposabljanja za družinskega pomočnika z naslednjimi dokumenti:

 

  • prijavnico (Obr. SZS DP-1)

  • podpisanim obrazcem (ZVOP-DP) in

  • fotokopijo odločbe pristojnega centra za socialno delo, s katero kandidat izkaže, da izpolnjuje pogoje za družinskega pomočnika.

 

Prijavnico s prilogo ZVOP-DP in fotokopijo odločbe naj družinski pomočnik pošlje po pošti na naslov SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE, Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA, ali po faksu na štev. 01 292 73 11.

 

V kolikor imate dodatna vprašanja, vam bomo z veseljem pomagali in odgovorili. Dosegljivi smo v času uradnih ur!

 

 

Kontaktna oseba: 

 

Meri ROŽAC, dipl. soc. del. (UN.)

meri.rozac@szslo.si

tel. +386 (0)1 292 73 17 

fax. +386 (0)1 292 73 11 

 

 

bottom of page