top of page
PREDAVATELJICI

Manipuliranje z otroki v razvezah

KDAJ?

Četrtek, 17. maj 2018

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Razveza je proces, ki poteka v različnih fazah in pomeni težko obdobje za vse člane družine, posebno za najbolj ranljive – otroke. Le-ti so v razveznih situacijah veliko bolj nemočni kot odrasli in za zdrav razvoj potrebujejo tudi zdrav odnos z obema staršema. Ta pa je lahko onemogočen, kadar se starša zaradi nesoglasij ne zmoreta sporazumeti o varstvu in vzgoji otrok, stikih in preživnini. Vsak od njiju je okupiran s svojo stisko in razmišljanjem, kako bo »zmagal« v boju proti drugemu staršu. Zaradi razočaranja, izdajstva, izgube in strahu lahko za otroke nehote ustvarita pravo vojno. Nehote so tako spregledane potrebe otrok, h katerim se starši zatekajo po pomoč. S svojim načinom delovanja prično namerno ali nenamerno manipulirati z otrokom, kar se kaže v odtujitvi otroka od drugega starša, otroku pa je tako onemogočen ustrezen odnos z njim. Dinamika manipulacije pa se prenese tudi na strokovne delavce na CSD-jih in sodiščih, kar povzroča negotovost in otežuje strokovno delo. 

 

Po uvodnem teoretičnem delu, kjer bodo udeleženci pridobili vpogled v razumevanje manipulativnega vedenja, bo preostanek izobraževanja temeljil na praktičnih vajah, kjer bodo udeleženci lahko prepoznavali dinamiko manipuliranja in tako pridobili novo znanje za ukrepanje, ki bo v pomoč tako staršem kot otrokom.
 

Predavateljica

asist. dr. Sara JEREBIC, spec. zakonske in družinske terapije, strokovna direktorica Družinskega inštituta Bližina, supervizorka

PROGRAM
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do torka, 15. maja 2018. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

KONTAKTNA OSEBA:

 

Špela BATIS, univ. dipl. soc. del. 

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

LOKACIJA

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

bottom of page