4. redna seja Skupščine Socialne zbornice Slovenije

14. 3. 2017 je v hotelu Slon, v Ljubljani, potekala 4. redna seja Skupščine Socialne zbornice Slovenije v mandatnem obdobju 2014-2018. Na seji skupščine zbornice je ob potrditvi letnega zaključnega računa zbornice in poročila zbornice o poslovanju za leto 2016 ter letnega programa dela in finančnega načrta za leto 2017, bil sprejet tudi nov Statut Socialne zbornice Slovenije, ki vsebuje kar nekaj vsebinskih in organizacijskih novosti.

V desetih letih, ko je bil zadnjič spremenjen in dopolnjen, leta 2002 sprejeti in še sedaj veljavni Statut Socialne zbornice Slovenije, smo ob številnih razpravah ugotovili določene nejasnosti, nedoslednosti ali določila, ki v praksi niso najbolje učinkovala. Posledično je statut zbornice mestoma bil neusklajen z veljavno zakonodajo, tekom delovanja pa so se pokazale določene pomanjkljivosti v zvezi z nedorečenimi pristojnostmi posameznih organov zbornice.

Na podlagi usmeritev upravnega odbora, da se prične s postopkom za sprejem novega Statuta Socialne zbornice Slovenije, je skladno s 63. čl. statuta, generalni sekretar Vilko Kolbl, mag., skupaj s strani upravnega odbora imenovano delavno skupino, pristopil k pripravi spremembe statuta.

Predsednica zbornice dr. Valerija Bužan je zaključila, da je osnovni namen delovanja zbornice, da deluje na področju socialnega varstva v strokovnem smislu in da razvija strokovne rešitve v korist celotnega sistema socialnega varstva, kar bo nenazadnje z novim statutom še lažje uresničevati.

82 views

Recent Posts

See All

KONTAKT

 

Socialna zbornica Slovenije

Ukmarjeva ulica 2

1000 Ljubljana

Telefon: 01 292 73 10

Email: info@szslo.si

URADNE URE

 

Uradne ure strokovne službe Socialne zbornice Slovenije:

 

  • dopoldan: ponedeljek, sreda in petek od 9. do 12. ure

  • popoldan: sreda od 14. do 16. ure.

© 2018 by Socialna zbornica Slovenije                                                                                             Politika zasebnosti     |     Raba piškotkov     |