top of page

Prijava na seminarje

Socialna zbornica Slovenije načrtuje in organizira programe strokovnega usposabljanja (posveti, seminarji) in jih izvaja v sodelovanju z zunanjimi izvajalci, strokovnjaki predvsem s področja socialnega varstva, zdravstva, pravosodja in šolstva.

bottom of page