top of page

Duševne motnje -

razpoloženjske motnje

KDAJ?

četrtek, 19. januar 2017,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Motnje razpoloženja bistveno vplivajo na učinkovitost reševanja vsakodnevnih težav, slabšajo kakovost življenja in skrajšujejo pričakovano življenje ne samo na račun povečanega tveganja za samomor, ampak tudi na račun drugih vzrokov. Med motnje razpoloženja prištevamo unipolarno depresijo in bipolarno motnjo razpoloženja. Unipolarna depresija spada med najpogostejše duševne motnje. Stopnja obolelosti se še povečuje, že sedaj pa dosega razsežnost epidemije. Ocenjujemo, da 20 % populacije vsaj enkrat v življenju razvije klinično sliko unipolarne depresije, depresivnih pa naj bi bilo 5 % populacije. Bipolarna motnja razpoloženja je motnja razpoloženja, kjer se depresiji pridruži še drugi pol privzdignjenega razpoloženja v različnih stopnjah. Posameznik si v teh stanjih nakoplje tako socialne kot finančne težave. Pogostost bipolarne motnje razpoloženja je nekje do 3,5 % populacije. Največja težava unipolarne depresije je v njeni pogostosti in ponavljanju epizod, zlasti če ni ustrezno zdravljena. Največja težava bipolarne motnje razpoloženja je v slabi prepoznavnosti in s tem nezdravljenju motnje. Vsi strokovnjaki, ki se pri svojem delu srečujejo z osebami s težavami v duševnem zdravju in njihovimi svojci, morajo poznati vzroke motenj razpoloženja, sprožilne dejavnike in dejavnike, ki motnjo vzdržujejo, da lahko svoja prizadevanja usmerijo v smer izboljševanja stanja. Prav tako je pomembno, da strokovnjaki poznajo osnovne terapevtske pristope in so seznanjeni s pričakovanji s strani farmakoterapije in psihoterapije. Pomembno je, da vsi strokovnjaki v timu (ki je lahko formalen ali neformalen) razumejo, kako pomembno vlogo imajo pri okrevanju oseb s težavami v duševnem zdravju.

Predavateljica

Prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, doktorica medicine, specialistka psihiatrije, z zaključenim magisterijem s področja klinične fiziologije in doktoratom iz kakovosti življenja pri bolnikih s shizofrenijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do torka, 17. januarja 2017. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton KUSTEC,

Izobraževalni center,

tel.: 01/292-73-17,

fax: 01/292-73-11,

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page