top of page
KDAJ?

torek, 23. januar 2018,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Anksiozne motnje so skupina motenj, v katero spadajo panična motnja z ali brez agorafobije, enostavne fobije, socialna fobija, generalizirana anksiozna motnja in obsesivno kompulzivna motnja. Vsem naštetim motnjam je skupno, da posameznik doživlja neobvladljivo tesnobo, ki namesto, da bi varovala, prične ovirati. 
Dandanes so anksiozne motnje še vedno premalo prepoznane, zato ljudje nimajo možnosti, da bi prišli do prave pomoči. Mnogi se zatekajo v osamljenost, zlorabo alkohola in tablet. Okolica velikokrat priskoči na pomoč tako, da nevede težave še poveča. Pogosto jih srečamo tudi pri otrocih in mladostnikih, zlasti če imajo posebne potrebe, pa tudi med aktivnim prebivalstvom in v starosti. Zdravljenje obsega predvsem razumevanje narave težav, soočanje, spreminjanje vzorcev mišljenja, vedenja in čustvovanja in pri nekaterih uporabo zdravil.
Udeleženci bodo na seminarju spoznali različne anksiozne motnje in se naučili, kakšen je najboljši pristop do posameznika, ki trpi zaradi teh težav.

Predavateljica

Prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, doktorica medicine, specialistka psihiatrije, z zaključenim magisterijem s področja klinične fiziologije in doktoratom iz kakovosti življenja pri bolnikih s shizofrenijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 19. januarja 2018. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki oz. po pošti. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton KUSTEC

Izobraževalni center

tel.: 01/292 73 17

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

LOKACIJA
bottom of page