top of page
Children's play

SEMINAR V ŽIVO 

Delo z otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami  

KDAJ?

Torek, 12. marec 2024,

od 9.00 do 15.25

KJE?

      Izobraževalni center 

  Socialne zbornice Slovenije 

Program

S širšimi družbenimi spremembami smo dobili višjo toleranco do nezaželenih vedenj, poudarjanje pravic otrok in mladostnikov, težave z avtoriteto učiteljev (in drugih) in vse več mladih, ki so produkt permisivnega – vsedopuščajočega vzgojnega stila. Otroci in mladostniki z vedenjskimi in čustvenimi težavami in motnjami so del družbene stvarnosti. Vsi strokovni delavci, ki smo na kakršen koli način vpeti v delo s to populacijo, moramo znati z njimi pravilno delovati, prepoznati vzorce vedenj in se na neustrezna in nezaželena vedenja ustrezno odzivati. V prvem delu seminarja bo predstavljena problematika dela pri obravnavi otrok in mladostnikov z vedenjskimi in čustvenimi težavami in motnjami ter primeri dobre prakse.

 

V drugem delu seminarja se bodo udeleženci seznanili z vzroki za razvoj depresije in izgorelosti pri mladostniki ter raziskovali kako ju prepoznati in preprečiti. Spoznali bodo, kako lahko negativna samopodoba in samokritika vodita v depresivno stanje. Poleg tega se bodo poglobili v to, kako slaba samozavest, samopodoba in nejasni cilji ter negativna prepričanja vplivajo na mladostnikovo motivacijo in povzročajo izgorelost.

 

V zaključnem delu seminarja bodo predstavljene konkretne psihoterapevtske vaje in tehnike, ki lahko pomagajo mladostnikom premagati depresivnost ter okrepiti lastno motivacijo. Fokus bo na praktičnih rešitvah in strategijah, ki jih lahko uporabimo v vsakdanjem življenju, da bi spodbudili pozitivno čustveno počutje in ciljno usmerjenost.

 

Del seminarja bo namenjen tudi raziskovanju tega, kako lahko mladostnikom pomagamo graditi boljše čustveno počutje, prevzeti nadzor nad svojimi mislimi in cilji ter razvijati notranjo motivacijo za uspeh in zadovoljstvo v življenju.

Seminar je namenjen strokovnim delavcem in sodelavcem s področja socialnega varstva, šolstva in drugim zainteresiranim. 

Predavatelja

Borut MAROLT, ravnatelj, Strokovni center Logatec, Maja HARTMAN, univ. dipl. soc. del., spec. psihoterapije otrok in mladostnikov, Brainspotting terapevtka, Zavod ZATIS

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na enodnevnem seminarju v živo znaša 105eur za individualne člane, 130eur za kolektivne člane in 155eur za ostale udeležence. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi in okrepčilo med odmori. Račun vam izstavimo v 8 dneh po zaključku seminarja. 

 

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu.

V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 75 % vrednosti kotizacije.

KONTAKTNA OSEBA:

Meri ROŽAC, dipl. soc. del. (UN.)

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu. 

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite do petka, 8. marca 2024

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page