top of page
Children Jumping on Trampoline

SEMINAR V ŽIVO
Delo z otroki in mladostniki na področju duševnega zdravja - MODUL II.

KDAJ?

Torek, 26. septembra 2023,

od 9.00 do 16.10

KJE?

                    Izobraževalni center 

                Socialne zbornice Slovenije 

Program

 

Usposabljanje obsega tri module, skozi katere bodo predstavljeni trije različni vidiki obravnave otrok in mladih na področju duševnega zdravja. Podan bo zdravstveni, socialni in psihoterapevtski vidik. Na usposabljanju se bomo dotaknili tudi sodelovanja s starši, multidisciplinarnega povezovanja in vidika skrbi zase. Moduli se bodo med seboj dopolnjevali. Udeležba je možna na celotnem modularnem usposabljanju ali na posameznem modulu/modulih.  

V prvem delu 2. modula bo predstavljena vloga CSD pri obravnavi otrok in mladostnikov s težavami v duševnem zdravju. V zadnjih letih sta bila sprejeta dva pomembna zakona, ki sta pripeljala tudi do reorganizacije in sprememb v delovanju centrov za socialno delo. To sta Družinski zakonik in nov Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju. Skozi analizo primerov dobrih praks, bo predstavljeno postopanje CSD in pomen sodelovanja različnih služb predvsem v procesu pomoči družini in otroku, v primeru suma na ogroženost otroka ter kako in na kakšen način v konkretnih postopkih varujemo korist otroka in njegove pravice. V drugem delu modula bo potekala predstavitev preprostih in učinkovitih psihoterapevtskih vaj, ki jih strokovni delavci lahko takoj prenesejo v prakso. Vaje se v svetovalno-terapevtskem procesu vedno znova izkazujejo kot izredno učinkovite, saj spodbujajo pozitivni miselni proces, dvig samozavesti in samopodobe, dvig motivacije in krepijo željo po postavitvi in uresničitvi novih ciljev. Prestavljen bo učinkovit pristop dela z otrokom in mladostnikom s primeri dobre prakse pri različnih duševnih motnjah, čustveno vedenjskih motnjah in travmatskih izkušnjah.

Usposabljanje je namenjeno zaposlenim na področju socialnega varstva, šolstva in zdravstva, ki delajo z otroki in mladostniki in/ali njihovimi starši.

Predavateljici

Meta SMOLE, univ. dipl. soc. del., pomočnica direktorja, CSD Ljubljana, Enota Logatec, Maja HARTMAN, univ. dipl. soc. del., spec. psihoterapije otrok in mladostnikov, Brainspotting terapevtka, Zavod ZATIS

 

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša za individualne člane zbornice 105,00 €, za kolektivne člane 130,00 €, za nečlane pa 155,00 €. DDV je že vštet. Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje organizacijo in izvedbo seminarja, gradivo, okrepčilo med odmori in potrdilo o udeležbi. 

 

V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite najmanj 2 dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 75 % vrednosti kotizacije.

KONTAKTNA OSEBA:

Meri ROŽAC, dipl. soc. del. (UN.)

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu. 

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite do petka, 22. septembra 2023

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

bottom of page