top of page
Children laughing

SEMINAR V ŽIVO
Delo z otroki in mladostniki na področju duševnega zdravja - MODUL III.

KDAJ?

Torek, 17. oktober 2023,

od 9.00 do 16.00

KJE?

                    Izobraževalni center 

                Socialne zbornice Slovenije 

Program

Usposabljanje obsega tri module, skozi katere bodo predstavljeni trije različni vidiki obravnave otrok in mladih na področju duševnega zdravja. Podan bo zdravstveni, socialni in psihoterapevtski vidik. Na usposabljanju se bomo dotaknili tudi sodelovanja s starši, multidisciplinarnega povezovanja in vidika skrbi zase. Moduli se bodo med seboj dopolnjevali. Udeležba je možna na celotnem modularnem usposabljanju ali na posameznem modulu/modulih.  

V prvem delu modula 3. bomo predstavili vidike in oblike pomoči v zdravstvenem sistemu ter podali analize primerov dobre prakse v Centrih za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Izpostavili bomo deležnike, na različnih nivojih, ki lahko soprispevajo k dobremu duševnemu zdravju družin. Skupaj bomo pogledali pristope sodelovanja med različnimi službami na področju duševnega zdravja in raziskovali multidisciplinarno povezovanje, še posebej v primerih, ko so izzivi staršev, otrok in mladostnikov največji. Skupaj bomo naslavljali tudi vidik skrbi zase, pri pomoči in dodajanju moči staršem in družinam, s težavami v duševnem zdravju. Poskrbeli bomo za lastno duševno zdravje in se podali v razmislek, o tem, kje in kdo sem jaz, kot strokovnjak/ strokovnjakinja in kaj vnašam v odnos. Seminar bo zajemal teoretični in praktični del. V drugem delu bodo predstavljene osnovne terapevtske vaje, ki spodbujajo pozitivni miselni proces, krepitev lastnih virov moči, ki vodijo do prepoznavanja lastne vrednosti, samozavesti, dvigu samopodobe, odpornosti na stres in posledično preprečevanju izgorelosti. Predstavljene bodo tudi tehnike s katerimi lahko vzpostavimo nove nevronske povezave, ki nas vodijo k pozitivnim spremembam našega vedenja in željenega odzivanja na različne življenjske situacije. Udeleženci usposabljanja bodo raziskovali tudi vpliv naših prepričanj na to, kako skrbimo zase na delovnem mestu in v domačem okolju in nekaj vaj preizkusili tudi v praksi.

Usposabljanje je namenjeno zaposlenim na področju socialnega varstva, šolstva in zdravstva, ki delajo z otroki in mladostniki in/ali njihovimi starši.

Predavateljici

mag. Jerneja NINA VOGA, univ. dipl. soc. del., ZD Celje, Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Maja HARTMAN, univ. dipl. soc. del., spec. psihoterapije otrok in mladostnikov, Brainspotting terapevtka, Zavod ZATIS

 

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša za individualne člane zbornice 105,00 €, za kolektivne člane 130,00 €, za nečlane pa 155,00 €. DDV je že vštet. Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje organizacijo in izvedbo seminarja, gradivo, okrepčilo med odmori in potrdilo o udeležbi. 

 

V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite najmanj 2 dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 75 % vrednosti kotizacije.

KONTAKTNA OSEBA:

Meri ROŽAC, dipl. soc. del. (UN.)

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu. 

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite do petka, 13. oktobra 2023

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

bottom of page