top of page

Pravilno in učinkovito urejanje delovnih razmerij v javnih socialnovarstvenih zavodih

KDAJ?

četrtek, 24. oktober 2017,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Poznavanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja, je pomembno tako za zaposlene kot za delodajalce, zato bi se morali s tem področjem seznaniti tako eni kot drugi.  Na seminarju, ki je namenjen obravnavanju te problematike, bomo obravnavali pogoje in postopek sklepanja pogodb o zaposlitvi ter različne tipe pogodb, pravice in dolžnosti, ki jih imajo stranke pogodbe o zaposlitvi, vključno z določili, ki se nanašajo na delovni čas, odmore, počitke, letne dopuste in druge odsotnosti z dela.

 

Poleg možnosti zaposlovanja bomo obravnavali različne oblike oziroma načine prenehanja veljavnosti pogodb o zaposlitvi oziroma delovnega razmerja, kot so sporazumna razveza pogodbe, odpoved pogodbe ter možni razlogi zanjo, postopki, ki jih v zvezi s tem vodijo delodajalci, odpravnine in predpisani odpovedni roki.

 

Določen čas bomo posvetili tudi vprašanjem, ki se v zvezi s to problematiko zastavljajo  udeležencem seminarja.

Predavateljica

mag. Nataša Belopavlovič, priznana strokovnjakinja s področja delovno pravnih razmerij, zaposlena v Zavodu za preučevanje delovnih razmerij

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 20. oktobra 2017. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton KUSTEC,

Izobraževalni center,

tel.: 01/292-73-17,

fax: 01/292-73-11,

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page