top of page
Elderly couple

SEMINAR V ŽIVO 
Digitalna dostopnost za vse  

KDAJ?

Četrtek, 16. november 2023,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center

Socialne zbornice Slovenije 

Program

Digitalna transformacija na področju socialnega varstva

 

Pandemija covida-19 je pokazala, da je digitalna vključenost vse pomembnejša tudi na področju socialnega varstva. Pri tem ne gre zgolj za dosegljivost in cenovno dostopnost digitalnih tehnologij ali za veščine, ki omogočajo njihovo uporabo. Za zagotavljanje digitalne vključenosti je prav tako pomembno, da so tehnologije, informacije in komunikacije dostopne vsem, da jih lahko uporabljajo tudi tisti, ki imajo različne senzorne ali druge oviranosti. Na seminarju boste spoznali, kako lahko sami prispevate k večji digitalni vključenosti na področju socialnega varstva. Seznanili se boste z zakonskimi zahtevami na tem področju, tehnikami zagotavljanja dostopnosti, pa tudi z dobrimi praksami. Dostopnost pa ni namenjena le vašim uporabnikom, ampak je pomembna za vse deležnike v procesu zagotavljanju socialnega varstva, tudi za vas.

 

Predstavitev praktičnega primera digitalizacije v domu starejših v okviru projekta Pharaon

 

Današnjo družbo zaznamujeta izrazita trenda, in sicer izrazito staranje prebivalstva ter hiter razvoj različnih sodobnih tehnologij. Digitalizacija je postala nuja tudi v domovih za starejše, kar je prišlo do izraza ravno v času spopadanja s Covidom-19. Digitalizacija prinaša priložnosti in izzive za vse družbene skupine, tudi za starejše. Na začetku izvajanja projekta Pharaon, je bilo v Domu upokojencev Izola čutiti obilico strahu, tako pri izvajalcih projekta, kakor pri stanovalcih, ki so se odločili za sodelovanje. Dejstvo je, da bo v bodoče digitalizacija domov za starejše izredno hitro napredovala ter nadomestila zastarele tehnike spremljanja in delovanja.

Seminar je namenjen strokovnim delavcem in sodelavcem s področja socialnega varstva, direktorjem idr. zainteresiranim.

Predavatelja 

 

dr. Dušan CAF, Digitas, inštitut za digitalno družbo

Romina ZAJC, mag. soc. del., Dom upokojencev Izola

 

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za udeležbo na enodnevnem seminarju v živo znaša 105eur za individualne člane, 130eur za kolektivne člane in 155eur za ostale udeležence. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi in okrepčilo med odmori. Račun vam izstavimo v 8 dneh po zaključku seminarja. 

 

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu.

V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 75 % vrednosti kotizacije.

KONTAKTNA OSEBA:

Meri ROŽAC, dipl. soc. del. (UN.)

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu. 

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite do torka, 14. novembra 2023

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page