top of page

SEMINAR V ŽIVO
Družina z otrokom z izgubo sluha

KDAJ?

Četrtek, 7. marec 2024,

od 9.00 do 13.50

KJE?

      Izobraževalni center 

  Socialne zbornice Slovenije 

Program

Izguba ali okvara sluha močno zaznamuje posameznika, družino in širše okolje. Posledice izgube sluha se kažejo na jezikovnem, kognitivnem, emocionalnem in socialnem področju. Največji izzivi se pojavijo v medosebnih družinskih odnosih, izredno pa izguba sluha zaznamuje tudi področje izobraževanja in socialnega vključevanja v delovno okolje ter ožje in širše okolje. Posameznikom se močno omeji dostopnost do informacij in komunikacij. Ker je človek socialno bitje z biološkimi, sociološkimi in duhovnimi potrebami, se zadovoljevanje potreb ob okrnjenih odnosih močno spremeni. Vsi ti izzivi s katerimi se sooča posameznik oziroma družina, kot tudi strokovni delavci na področju izobraževanja in kasneje na področju socialnega varstva, pri posamezniku z izgubo sluha ali družini, pušča posledice na področju duševnega zdravja. Ker je osebi z izgubo/okvaro sluha velik izziv zadovoljevanje svojih potreb v odnosu z drugimi na zdrav način, mnogokrat le te potrebe zadovoljuje na nezdrav način. Pogosto to vodi v neustrezno vedenje, ter zadovoljevanje svojih potreb brez odnosa, to pa povzroča stiske, strah, stres, bolezni, avto imune bolezni, socialni umik, izolacijo, v odvisnosti in v skrajnem primeru tudi v samomor. Na seminarju bomo osvetlili izzive s katerimi se soočajo osebe z izgubo/okvaro sluha, izzive s katerimi se soočajo njihovi najbližji, ter izzive s katerimi se soočajo strokovni delavci na področju izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva. Hkrati pa bomo odkrivali načine vedenja in spremembe, ki so potrebne pri samem posamezniku, da se opolnomoči in okrepi v novem načinu zavedanja in kvalitetnejšega življenja.

Seminar je namenjen strokovnim delavcem in sodelavcem s področja socialnega varstva, šolstva in zdravstva, ki se pri svojem delu srečujejo z osebami z okvaro/izgubo sluha.

Predavatelj

Matjaž JUHART, prof.def., psihosocialni svetovalec, TISRCE s.p. in Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Rehacenter Sluh

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na enodnevnem seminarju v živo znaša 105eur za individualne člane, 130eur za kolektivne člane in 155eur za ostale udeležence. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi in okrepčilo med odmori. Račun vam izstavimo v 8 dneh po zaključku seminarja. 

 

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu.

V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 75 % vrednosti kotizacije.

KONTAKTNA OSEBA:

Meri ROŽAC, dipl. soc. del. (UN.)

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu. 

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite do torka, 5. marca 2024

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page