top of page
KDAJ?

torek in sreda, 19. in 20. september 2017,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Zasvojenost (uradna diagnostika sicer uporablja izraz sindrom odvisnosti) ima kot koncept heterogeno naravo v smislu dejavnikov tveganja in zaščite glede razvoja te motnje, prav tako je heterogena klinična slika, stopnja nevrobiološke prizadetosti, tudi posledice so zelo različne in niso v direktni povezavi s količino zaužite droge. Odvisniško vedenje lahko tako brez uživanja drog povzroča izjemno hude osebne in transgeneracijske socialne posledice, a nobene medicinske. Različne droge sicer povzročajo nekatere skupne univerzalne posledice, imajo pa tudi svoje posebnosti glede na populacijo uživalcev. Razumevanje paradigme heterogenosti pomaga oblikovati spekter različnih intervenc, s katerimi lahko učinkoviteje naslovimo odvisniško vedenje.

 

Prepletenost odvisnosti in duševnih motenj je raznolika in pri vsakem posamezniku s temi težavami moramo ugotoviti, ali je bila najprej duševna motnja in se je potem pojavila še odvisnost ali je bila prej odvisnost in se je nato razvila duševna motnja ali pa sta motnji nastali neodvisno ena od druge. Poleg tega moramo za potrebe načrta ukrepov oceniti stopnjo ogroženosti posameznika (ta se lahko spreminja iz ure v uro) in zmožnost sodelovanja (ta ni odvisna zgolj od motivacije, ampak od vrste dejavnikov, ki jih bomo spoznali).

Predavateljici

Doc. dr. Maja Rus Makovec, dr. med., psihiatrinja in sistemska družinska terapevtka, vodja Enote za zdravljenje odvisnosti od alkohola na Psihiatrični kliniki v Ljubljani; prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, doktorica medicine, specialistka psihiatrije, z zaključenim magisterijem s področja klinične fiziologije in doktoratom iz kakovosti življenja pri bolnikih s shizofrenijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani

PROGRAM
PREDAVATELJICI

1. DAN: torek, 19. september 2017

2. DAN: sreda, 20. september 2017

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 135 €, za kolektivne člane 165 €, za nečlane pa 205 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do četrtka, 14. septembra 2017. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton KUSTEC,

Izobraževalni center,

tel.: 01/292-73-17,

fax: 01/292-73-11,

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page