top of page

Odrasli z motnjami v duševnem razvoju in odrasli z duševnimi motnjami – podobnosti in razlike

KDAJ?

torek, 13. december 2016,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Motnje v duševnem razvoju in duševne motnje (po starem duševne bolezni) se prepletajo, imajo podobne simptome in znake in podobne terapevtske pristope. Motnje v duševnem razvoju že same po sebi predstavljajo tveganje za razvoj duševnih motenj, zato ne preseneča dejstvo, da je veliko oseb z motnjo v razvoju v psihiatrični obravnavi zaradi pridruženih duševnih motenj. Nekatere duševne motnje, ki se začno v mlajši odrasli dobi in pri nekaterih posameznikih potekajo izrazito maligno, pa lahko po določenih letih dejansko pripeljejo do oviranosti v vsakodnevnem življenju, ki je tako huda, da nastane vtis, kot da imamo osebo z motnjo v duševnem razvoju. 

Udeleženci bodo na seminarju spoznali duševne motnje, ki so pogostejše pri osebah z motnjo v duševnem razvoju. Prav tako bodo spoznali oviranosti, do katerih pride pri osebah, ki imajo maligen potek duševne motnje. Predstavljeni bodo diagnostični pristopi, možnosti medikamentozne terapije in možnosti miljejskega prilagajanja posebnim potrebam.

Predavateljica

Prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, doktorica medicine, specialistka psihiatrije, z zaključenim magisterijem s področja klinične fiziologije in doktoratom iz kakovosti življenja pri bolnikih s shizofrenijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 9. decembra 2016. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton KUSTEC,

Izobraževalni center,

tel.: 01/292-73-17,

fax: 01/292-73-11,

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page