top of page

Duševne motnje in nasilje

KDAJ?

Torek, 26. junij 2018

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

V vseh okoljih se uveljavlja ničelna toleranca do nasilnega vedenja. Področje regulirajo različni dokumenti, ki temeljijo na strokovnih okvirih posameznih strok. Paradigme obravnave nasilnega vedenja se med seboj dopolnjujejo in si konceptualno ne nasprotujejo. Za strokovnjake v socialnem varstvu in podobnih sorodnih delovnih okoljih je pomembno poznavanje bio-psiho-socialnega modela, ki je osnova pristopa do nasilja v vseh pomagajočih poklicih. Nasilno vedenje zadeva več služb iz različnih sektorjev in ustrezna rešitev najpogosteje temelji na dobrem sodelovanju strokovnjakov, razumevanju različnih paradigem in služb ter poznavanju pristojnosti posamezne službe. 
Na seminarju bodo udeleženci dobili sodobna znanja o nasilnem vedenju in obravnavi tega vedenja na področju psihiatrije. V kontekstu psihiatrije obravnavamo nasilno vedenje kot del klinične slike duševnih motenj. Udeleženci bodo najprej pridobili znanja o definicijah posameznih vedenj in o kontroli teh vedenj. Nato bodo izvedeli pri katerih duševnih motnjah se lahko srečamo z nasilnim vedenjem in na koncu, kakšne so možnosti ukrepanja in možnosti preprečevanja. Posebna pozornost bo posvečena zgodnjemu prepoznavanju nasilnega vedenja, takojšnjemu ukrepanju in s tem preprečevanju nasilja. Posebej bomo razjasnili, kako obravnavati povzročitelja, ki ima odvzeto opravilno sposobnost.

 

Predavateljica

prof. dr. Mojca Zvezdana DERNOVŠEK, dr. med., spec. psihiater

(Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut Karakter)

PROGRAM
PREDAVATELJICI
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 22. junija 2018. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

KONTAKTNA OSEBA:

 

Špela BATIS, univ. dipl. soc. del. 

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

LOKACIJA
bottom of page