top of page

SEMINAR V ŽIVO 
Dvojne diagnoze - izzivi in primeri dobre prakse dela z uporabniki in njihovimi svojci - MODUL I.  

KDAJ?

Četrtek, 23. maj 2024,

od 9.00 do 15.25

KJE?

       Izobraževalni center 

  Socialne zbornice Slovenije

         in aplikacija Zoom  

Program

Na področju socialnega varstva se pogosteje in intenzivneje srečujemo z uporabniki, ki imajo dvojne diagnoze. Pojem dvojne diagnoze oz. komorbidnost se nanaša na tiste uporabnike pri katerih gre za sopojavnost diagnosticirane psihiatrične motnje in zasvojenosti z drogo ali alkoholom. Gre za termin, ki prihaja iz medicinsko-psihiatričnega diskurza, medtem ko na področju socialnega varstva govorimo o uporabnikih, ki imajo kompleksne psihosocialne težave in kombinirane potrebe. Obvladovanje in obravnava le-teh kot tudi sledenje potrebam uporabnikov, predstavlja izvajalcem na področju socialnega varstva velik izziv in tudi frustracijo. Nemalokrat izvajalci menijo, da so premalo usposobljeni za delo s tako kompleksno populacijo, da usvojene metode dela, znanja in spretnosti niso dovolj in da so premalo opremljeni za delo s tako kompleksnimi in kombiniranimi potrebami.

 

Na usposabljanju bomo razen o prepoznavanju tovrstnih stanj in stisk spregovorili o specifičnih spretnostih in metodah dela, ki so potrebna pri delu z uporabniki s kompleksnimi potrebami oz. dvojnimi diagnozami. Prav tako se bomo seznanili z modeli pomoči, ki jih v tujini uporabljajo v skupnostnih službah na področju duševnega zdravja ter tudi reflektirali lastne meje in pričakovanja v odnosu do uporabnikov z dvojnimi diagnozami.

 

Na prvem modulu usposabljanja bo predstavljen teoretični okvir in ubesedeni ključni izzivi, ki zadevajo področje dela z uporabniki, ki imajo dvojne diagnoze in njihovimi svojci. Podan bo zdravstveni, socialno-psihološki in terapevtski vidik.

 

Drugi modul usposabljanja pa bo namenjen analizi primerov dobrih praks in iskanju odgovorov na izzive dela z osebami z dvojno diagnozo in njihovimi svojci.

 

Usposabljanje je namenjeno strokovnim delavcem zaposlenim na centrih za socialno delo, v domovih za starejše in drugim zainteresiranim.

Zadnji del prvega modula usposabljanja tj. prispevek dr. Mercedes Lovrečič, dr. med. spec. psih. bo potekal preko aplikacije Zoom. 

Preostali del seminarja pa bo izveden v živo. 

Predavatelji

višj. pred., dr. Suzana OREŠKI, univ. dipl. soc. del., zunanja sodelavka Socialne zbornice Slovenije, mag. Drago SUKIČ, spec. ZDT, Zavod Pelikan – Karitas, dr. Mercedes LOVREČIČ, dr. med. spec. psih., Zdravstveni dom Izola, mag. Mojca HVALA CERKOVNIK, univ. dipl. soc. del., supervizorka, metasupervizorka, Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, Univerzitetna psihiatrična klinika v Ljubljani

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na enodnevnem seminarju v živo znaša 105eur za individualne člane, 130eur za kolektivne člane in 155eur za ostale udeležence. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi in okrepčilo med odmori. Račun vam izstavimo v 8 dneh po zaključku seminarja. 

 

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu.

V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 75 % vrednosti kotizacije.

KONTAKTNA OSEBA:

Meri ROŽAC, dipl. soc. del. (UN.)

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu. 

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite do torka, 21. maja 2024

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page