top of page

Individualno načrtovanje socialnovarstvenih storitev in praksa opravljanja letnih razvojnih pogovorov

KDAJ?

Torek, 9. april 2019

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Osebni načrt je temeljni dokument pri načrtovanju podpore osebi, ki se vključi v socialno varstveni sistem. Temelj je snovati takšno podporo, ki posamezniku omogoča, da čim dalj časa ohrani določen nivo samostojnosti na vseh področjih delovanja in da upošteva njegove pozitivne kapacitete pri nadgradnji le-teh. Vsak individualni ali osebni načrt je unikat in je tesno povezan z življenjsko zgodbo posameznika. Elementi osebnega načrta, ki bodo predstavljeni na predavanju, so: uvod in osebna zgodba osebe, načrt obravnav in podpore – generalni cilji, osebni cilji, nabor storitev, metode dela, evalvacija in analiza tveganja. Slušatelji bodo aktivno vključeni v delavnico prepoznavanja ciljev in aktivnega poslušanja.

 

Tudi letni razvojni pogovori z zaposlenimi so individualni načrti. V praksi opravljanja letnih razvojnih pogovorov z zaposlenimi se velikokrat izkaže, da si marsikdo od zaposlenih ne zna postavljati konkretnih ciljev. Če cilji niso jasni, tudi evalvacija ne more biti pokazatelj doseženega. V delavnici bomo skupaj pregledali pripravo na letnih razvojni pogovor in se naučili oblikovanja konkretnih ciljev, ki so bistvo razvojno naravnanih letnih razgovorov z zaposlenimi, kakor tudi individualnega načrtovanja storitev z in za uporabnike.

 

Seminar je namenjen strokovnim delavcem v centrih za socialno delo, domovih za starejše, v varstveno delovnih centrih, centrih za usposabljanje delo in varstvo in posebnih socialnovarstvenih zavodih.

Predavateljici

Petra HAMERŠAK (Socialno varstveni zavod Hrastovec) in Špela REŽUN (Varstveno delovni center Zagorje ob Savi)

PROGRAM
PREDAVATELJICI
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija znaša za individualne člane zbornice 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti in brezposelne osebe imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

Špela BATIS

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

 

Prijava

ROK PRIJAVE

Prijavnico pošljite najkasneje do ponedeljka, 8. aprila 2019. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

LOKACIJA
bottom of page