top of page
Image by Colin Davis

SEMINAR V ŽIVO 
Integrativna uporaba uporabnic in uporabnikov prepovedanih drog - MODUL I.

KDAJ?

Četrtek, 13.  oktober 2022

od 8.30 do 15.45

KJE?

Izobraževalni center 

Socialne zbornice Slovenije

PREDAVATELJICI
PROGRAM

Program

Odvisnost od prepovedanih drog predstavlja kompleksni zdravstveni in socialni problem, ki zahteva multidisciplinarno obravnavo, zato je pomembno, da uporabnikom drog nudimo pristope pomoči, ki po eni strani zmanjšuje škodo po drugi strani pa jim omogoča tudi pot k abstinenci in okrevanju. Uporaba drog je povezana s kompleksnimi intersekcijskimi dejavniki tveganja na različnih ravneh – družbeni, socialni, strokovni ter medosebni in individualni ravni posameznice in posameznika in njihovih družin. Škoda, ki jo prinaša kompleksnost odvisnosti, in njene posledice vplivajo na vse vidike življenja. Uporabniki drog so ena izmed najbolj stigmatiziranih skupin, in prav stigma predstavlja največjo oviro pri iskanju in dostopu do pomoči. Udeleženci modularnega usposabljanja bodo spoznavali značilnosti te skupine, dejavnike tveganja, ter različne tehnike in metode dela z uporabniki drog. Usposabljanje sestoji iz 5 modulov. Udeleženci se lahko udeležijo posameznega modula ali celotnega modularnega usposabljanja.

 

Na MODULU I. bomo obravnavali naslednje teme:

• Kaj je odvisnost?;

• Faze odvisnosti;

• Dejavniki tveganja;

• Družina in odvisnost.

 

Usposabljanje je namenjeno strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z uporabniki, ki imajo težave z uživanjem prepovedanih drog, ter njihovimi družinami in delujejo na področju socialnega varstva, zdravstva, šolstva, policije.

 

Predavateljice

 

dr. Vesna MEJAK, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

mag. Mojca HVALA CERKOVNIK, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog 

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša za individualne člane zbornice 105,00 €, za kolektivne člane 130,00 €, za nečlane pa 155,00 €. DDV je že vštet. Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje organizacijo in izvedbo spletnega seminarja, e-gradivo, potrdilo o udeležbi in okrepčilo med odmori.

 

KONTAKTNA OSEBA:

Meri ROŽAC

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

 

Prijava

ROK PRIJAVE

Prijavnico pošljite najkasneje do torka, 11. oktober 2022. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 75 % vrednosti kotizacije.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA EPIDEMIJE COVID-19

Izobraževanja se izvajajo ob upoštevanju aktualnih ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19.

LOKACIJA

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE

Ukmarjeva ulica 2

tel: 01/ 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

bottom of page