top of page
PREDAVATELJICI
KDAJ?

Torek, 19. junij 2018

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Vodenje ljudi in učinkovita organizacija dela je za vsakega in vodjo zagotovo velik izziv. V domovih za starejše, varstveno delavnih centrih, centrih za usposabljanje delo in varstvo in posebnih socialnovarstvenih zavodih se direktorji in strokovni vodje soočajo še z izzivom kako ujeti pravo razmerje med strokovnim delom in vodenjem. Mnogi se soočajo tudi z izzivom internega napredovanja, ko čez noč niso več kolegi, ampak postanejo vodje svojim sodelavcem. Pri hitrem tempu dela, ob čedalje več nalogah in odgovornostih, predpisih ter standardih, ki jim kot socialnovarstvena organizacija morajo zadostiti, velikokrat zmanjka časa, kdaj pa tudi volje za delo z ljudmi. Vendar tako kot v športu trener potrebuje zmagovalno moštvo, tudi v poslovnem okolju vodja potrebuje uspešno ekipo. Vodja je uspešen toliko, kolikor je uspešen njegov tim. Kako uspešno voditi, delegirati, komunicirati, kontrolirati, reševati konflikte, nefinančno motivirati, uvajati spremembe, upoštevati generacijske razlike, skrbeti za timski duh ob tem pa ostati pravičen in enak do vseh, je izziv vseh v vodstveni vlogi. Seminar je namenjen direktorjem in strokovnim vodjem, ki poleg formalne moči za učinkovito vodenje potrebujejo predvsem socialno moč.

Predavateljica

 

mag. Franka BERTONCELJ, Egoforma – poslovno in psihološko svetovanje

PROGRAM
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do ponedeljka, 18. junija 2018. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

KONTAKTNA OSEBA:

 

Špela BATIS, univ. dipl. soc. del. 

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

LOKACIJA

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

bottom of page