top of page

SPLETNI SEMINAR

Izzivi zaposlovanja oseb z invalidnostjo

PREDAVATELJICI
KDAJ?

April 2020

 

Prijave že potekajo.

Vabljeni!

KJE?

Program

Invalidi se ob zaposlovanju še vedno srečujejo s tako imenovano prikrito diskriminacijo, saj v samih postopkih za zaposlitev niso izbrani, ker bi bila zanje potrebna prilagoditev delovnega mesta in okolja. Seminar bo ponujal odgovore na vprašanje, kakšni so pogoji in postopki pri zaposlovanju invalidov in ali delodajalci poznajo vse ugodnosti, ki jim jih daje država pri zaposlovanju.

 

Za spodbujanje zaposlovanja je potrebno spreminjati nazore in odpravljati stereotipe, ki so prisotni v slovenskem prostoru. Podlaga za zaposlitveno rehabilitacijo je Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji invalidov. Seminar bo ponujal pregled storitev zaposlitvene rehabilitacije, razvid usposabljanja in priprave na zaposlitve, posredovanje pri zaposlitvi ter svetovanje in motiviranje za aktivno vlogo pri zaposlovanju. Govorili bomo tudi o pridobitvi statusa in pravic do drugih storitev ter o spodbudah za delodajalce.

 

Seminar bo v drugem delu ponujal predstavitev medicinskega izvedenstva na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, konkretneje organizacijo izvedenstva in pravice, ki se podajajo na podlagi izvedenskih mnenj - invalidnost, dodatek za pomoč in postrežbo, telesna okvara itd. Predstavili bomo tudi aktualno problematiko glede na statistične podatke v zvezi z izvedenskimi mnenji in pravicami, tako po številu kot po vsebini ter pobude v zvezi z racionalizacijo postopkov na področju medicinskega izvedenstva v socialnih zavarovanjih.

 

Spletni seminar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z osebami z invalidnostjo in osebami z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami.

Predavatelja

 

Karl DESTOVNIK, Združenja izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije

 

 

 

 

Dean PREMIK, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,

Sektor za izvedenstvo​

 

Sabina Korošec  Zavšek je po poklicu profesorica defektologije. Ima  30 let delovnih  izkušenj z otroki s posebnimi potrebami. Je ustanoviteljica in direktorica Centra za pomoč otrokom in staršem v Žalcu. Na OŠ Glazija Celje vodi projekt Strokovni center VSI, ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje. Svoje znanje je ves čas dopolnjevala in se izobraževala doma in v tujini (Hrvaška, Srbija, Norveška, Islandija,Švedska, Združene države Amerike).​ Vedno je imela kritičen pogled na stopnjo pomoči otrokom s posebnimi potrebami v naši državi, ki jo je vodil in usmerjal pri vseh prostovoljnih aktivnostih. Zavzema stališče, da se  razvitost  družbe ne meri po višini BDP, ampak po njenem odnosu do najšibkejših in ranljivih skupin državljanov. Kot prostovoljka je bila aktivna okviru Zveze NVO za avtizem Slovenije, kjer si prizadevajo za boljši jutri otrok in družin z avtizmom. Je tudi predsednica Zveze za avtizem Slovenije,  kjer vodi projekt Avtizem – SAM z drugimi II, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje.

o_Karl_1024.jpg

Mag. Dean Premik je univerzitetni diplomirani pravnik ter magister ekonomije, direktor sektorja za izvedenstvo, ki koordinira delo invalidskih komisij na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Sodeluje pri delu  številnih medresorskih delovnih skupin s področja invalidnosti in ocenjevanja invalidnosti in kot predsednik organizacijskega odbora Mednarodnih kongresov medicinskih izvedencev. Do sedaj je kot predavatelj sodeloval tudi na mnogih konferencah in okroglih mizah ter je avtor kar nekaj strokovnih člankov, predvsem na področju invalidske problematike. Je dolgoletni predavatelj na višješolskih programih, in sicer s področja prava, javne uprave in mednarodnega poslovanja. 

dean-premik.jpeg
PROGRAM
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija znaša za individualne člane zbornice 80 €, za kolektivne člane 100 €, za nečlane pa 115 €. DDV je že vštet. Študenti in brezposelne osebe imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje organizacijo in izvedbo spletnega seminarja, e-gradivo in potrdilo o udeležbi.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

Špela BATIS

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

 

Prijava

ROK PRIJAVE

Prijave bomo zbirali do zapolnitve prostih mest v spletni predavalnici Izobraževalnega centra Socialne zbornice Slovenije. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 75 % vrednosti kotizacije. Prijavnica na spletni seminar velja kot naročilnica, na podlagi katere bomo zaračunali kotizacijo.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

LOKACIJA

SPLETNA PREDAVALNICA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

bottom of page