top of page
Teen Psychologist

EKSKLUZIVNI SEMINAR

K REŠITVAM USMERJEN PRISTOP: "Kratka v rešitev usmerjena terapija" 

KDAJ?

Torek in sreda, 2. in 3. marec 2021

KJE?

     Spletna predavalnica

Socialne zbornice Slovenije 

Program - 16 urno usposabljanje  

 

K rešitvam usmerjen pristop, ki se je razvil iz Kratke, k rešitvam usmerjene terapije (angl. Solution Focused Brief Therapy) je posebej primeren za strokovne delavce, ki delajo neposredno z ljudmi, ki so se znašli v kompleksnih situacijah in jim nimajo časa ali možnosti nuditi dolgotrajno podporo. Radikalna preprostost in drugačna paradigma k rešitvam usmerjenega pristopa usmerja pozornost na želeno prihodnost (namesto v preteklost, ki jo obžalujemo) in se osredotoča na veščine (namesto na primanjkljaje). Pristop daje primerljive rezultate ostalim svetovalnim pristopom pri delu z ljudmi s pomembno razliko, da cilj doseže v bistveno krajšem času. V tem smislu je zelo primeren v situacijah, kjer se vaši uporabniki srečujejo z zelo akutnimi problemi in ki se znajdejo v kriznih situacijah (vključno s stiskami, ki jih je in bo povzročila ali povečala pandemija).

 

K rešitvam usmerjenega pristopa se lahko naučimo le s prakso, zato je usposabljanje izrazito praktične narave. Spoznali boste londonsko verzijo Kratke, k rešitvam usmerjene terapije, ki je zadnjih 30 let vestno sledila načelu »manj je več« ter svetovalni proces razvila v preprost, a učinkovit in tako postavila mednaroden standard kakovosti k rešitvam usmerjenih pristopov.   Dva dneva sta zasnovana kot kombinacija predavanja, demonstracije, praktičnih vaj in diskusije s ciljem, da vsakega udeleženca/-ko pripravi, da lahko naučene veščine začne takoj uporabljati pri svojem delu. Usposabljanje omogoča dobre temelje za nadaljnji profesionalni razvoj in bo pokrilo vse faze in orodja iz Kratke, k rešitvam usmerjene terapije. Praktična naravnanost hkrati pomeni tudi, da boste imeli osebno izkušnjo učinka v rešitev usmerjenih vprašanj in boste tako bolje razumeli kaj lahko vaši uporabniki doživijo med vašimi srečanji. 

Udeleženci bodo preko praktičnih primerov in vaj spoznali:

  • drugačno paradigmo reševanja problemov, stisk in izzivov;

  • vpliv predpostavk, ki jih nas vodijo v odnosih na iskanje rešitev in lastno blagostanje;

  • kako narediti premik od ukvarjanja s problemi proti iskanju rešitev pri sebi, kolegih in uporabnikih;

  • katera vprašanja postavljati, kadar se znajdemo v situaciji, kjer ni napredka oz. gredo stvari zelo narobe;

  • učinke vodenja k rešitvam usmerjenih pogovorov na sodelovanje, počutje in odnose ter bodo hkrati dobili priložnost za urjenje v veščinah vodenja pogovorov, ki odpirajo možnosti za rešitve.

 

Dvodnevno usposabljanje je namenjeno vsem, ki delajo z uporabniki socialno varstvenih storitev in programov.

Usposabljanje se bo izvajalo preko spleta oz. aplikacije Zoom. 

Predavateljica

dr. A. Biba Rebolj, Inštitut Ribalon 

Inštitut Ribalon je prvi strokovno-raziskovalni inštitut, ki se ukvarja

z “k rešitvam usmerjenim pristopom” (angl. Solution Focused Approach)

v Sloveniji: coachingom, terapijo, strokovnim usposabljanjem, treningom,

metodologijo in prakso. Pod svojim okriljem združuje mednarodne

k rešitvam usmerjene praktike, terapevte, coache, trenerje, psihoterapevte,

raziskovalce, moderatorje in fasilitatorje pa tudi skupine

in posameznike, ki si želijo sprememb na bolje.

Inštitut Ribalon deluje mednarodno.

Registriran v Sloveniji in v Združenem Kraljestvu.

Področje dela v Angliji je usmerjeno predvsem v delo s posamezniki

in organizacijami, terapevtsko in preko coachinga.

Na mednarodnem nivoju Ribalon koordinira treninge za mladinski sektor.

V Sloveniji enkrat letno izvaja strokovna usposabljanja za slovensko strokovno javnost.

Biba-Rebolj.jpg
PROGRAM
PREDAVATELJ

1. DAN - Torek, 2. marec 2021

2. DAN - Sreda, 3. marec 2021

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za udeležbo na ekskluzivnem spletnem dvodnevnem seminarju znaša 100 €. Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 26. februarja 2021. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

Meri Rožac, dipl. soc. del. (UN.) 

Izobraževalni center

tel.: 01/292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

LOKACIJA
bottom of page