top of page

EKSKLUZIVNI SEMINAR 
Kako preživeti v delovnem okolju nekaj let pred upokojitvijo in ne izgoreti

KDAJ?

Torek, 16. januar 2024,

od 9.00 do 16.00

KJE?

Izobraževalni center

Socialne zbornice Slovenije 

Program

Soočanje z obdobjem pred upokojitvijo v delovnem okolju je kompleksen proces, ki vključuje tako fizične kot tudi čustvene vidike. Nekateri od čustvenih procesov, povezanih s staranjem v delovnem okolju, vključujejo:

  1. Strah pred diskriminacijo:

  • Z nekaterimi zaposlenimi, še posebej starejšimi, se lahko pojavlja strah pred diskriminacijo na delovnem mestu. To lahko vključuje neenakopravno obravnavanje pri napredovanju, premestitvah ali dostopu do priložnosti za razvoj kariere.

   2. Izguba statusa in vloge:

  • Z iztekom kariere se lahko pojavijo občutki izgube statusa in vloge v organizaciji. Zaposleni, ki so morda imeli vodstvene položaje ali dolgoletne vloge, se lahko soočajo s težavami pri prilagajanju na morebitno zmanjšanje odgovornosti.

   3. Občutek manjvrednosti:

  • Nekateri posamezniki se lahko soočajo s čustvi manjvrednosti, saj se počutijo, da niso več tako koristni ali cenjeni v delovnem okolju kot v preteklosti.

  4. Spremembe v odnosih s sodelavci:

  • S staranjem se lahko spremenijo odnosi s sodelavci, še posebej, če je generacijska vrzel med zaposlenimi precej velika. Mlajši sodelavci morda ne razumejo vedno izkušenj in perspektiv starejših zaposlenih.

  • Napetost med generacijami:V nekaterih primerih se lahko pojavijo napetosti med različnimi generacijami zaposlenih, saj se različne starostne skupine razlikujejo v vrednotah, delovnih stilih in pričakovanjih.

  5. Spreminjanje želja po delu:

  • Starajoči se zaposleni se morda začnejo spraševati o smislu svojega dela in razmišljati o tem, kaj bi radi počeli v preostalem delu svojega življenja.

  6.​ Priprava na upokojitev:

  • Nekateri se soočajo s čustvi v zvezi z bližajočo se upokojitvijo. To lahko vključuje mešane občutke v zvezi z zaključkom kariere in prehodom v novo življenjsko fazo.

Kako se posameznik sooča s temi čustvenimi procesi, je odvisno od številnih dejavnikov, vključno z osebnostjo, podporo okolja in ravni pripravljenosti na spremembe. Nekateri zaposleni to obdobje doživljajo kot priložnost za nove izzive, učenje in rast, medtem ko drugi doživljajo tesnobo in negotovost. Pomembno je, da se organizacije zavedajo teh čustvenih procesov in nudijo podporo zaposlenim, saj se soočajo s staranjem in prehajajo v različne faze kariere.

Seminar je namenjen vsem, ki se soočajo z obdobjem pred upokojitvijo, imajo pri tem osebne stiske, jih je strah pokoja ali pa se ga tako veselijo, da jim je služba samo še v nadlego, čeprav jih čaka še nekaj let dela.

Predavateljica

 

mag. Mojca HVALA CERKOVNIK, supervizorka, metasupervizorka, Psihiatrična klinika Ljubljana

 

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za udeležbo na ekskluzivnem seminarju v živo znaša 105eur za vse udeležence, ne glede na članstvo. (DDV je že vključen). Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi in okrepčilo med odmori. Račun vam izstavimo v 8 dneh po zaključku seminarja. 

 

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu.

V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 75 % vrednosti kotizacije.

KONTAKTNA OSEBA:

Meri ROŽAC, dipl. soc. del. (UN.)

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu. 

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite do četrtka, 11. januarja 2024

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page