top of page

Konkretno o preprečevanju stresa

KDAJ?

Torek in četrtek, 12. in 14. februar 2019,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program  

Seminar se bo delno odvijal kot predavanje, z veliko interaktivnega sodelovanja. Prav tako  ne bo manjkalo uporabnih vaj, katerih spoznanja bodo lahko udeleženci že naslednji dan uporabili pri svojem delu. Udeleženci bodo spoznali različne tehnike asertivne komunikacije, ki jim bodo v pomoč pri krepitvi samozavesti in izboljšanju lastnih komunikacijskih veščin. Preko aktivnega sodelovanja bodo udeleženci dobili vpogled v njihov način komunikacije in način komunikacije drugih ter prepoznali notranje motivatorje za različna vedenja in se preko orodja SDI in transakcijske analize naučili omiliti nepotrebne konflikte.

 

Dvodnevni seminar z izkustveno delavnico je namenjen zaposlenim na področju socialnega varstva in sorodnih področij.​​

Predavatelj

Marko KOSTELEC, univ. dipl. socialni delavec

Je aktivni izvajalec SDI delavnic (delavnice učinkovite komunikacije in reševanja konfliktov) in drugih delavnic s področja komunikacije; je ICF coach in izvaja poslovni coaching (spodbujanje odličnosti pri vodjih in drugih ključnih zaposlenih). Opravljeno ima prvo stopnjo moderatorja integrativnega pristopa psihodrame in transakcijske analize.

PROGRAM
PREDAVATELJ

1. DAN - Torek, 12. februar 2019

2. DAN - Četrtek, 14. februar 2018

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija znaša za individualne člane zbornice 135 €, za kolektivne člane 165 €, za nečlane pa 205 €. DDV je že vštet. Študenti in brezposelne osebe imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 8. februarja 2019. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

Špela Batis, univ. dipl. soc. del.

Izobraževalni center

tel.: 01/292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

LOKACIJA
bottom of page