top of page

Kulturna kompetentnost v socialnih poklicih Usposobljenost za delo v večkulturni družbi

PREDAVATELJICI
KDAJ?

Četrtek, 18. oktober 2018

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Naraščanje kulturološke raznolikosti v družbi vodi k vse večjim izzivom, pa tudi h kulturnim nesporazumom. Kulturna kompetentnost v socialnem delu pomeni sposobnost za socialno delo v kulturno raznoliki družbi z ljudmi, ki prihajajo iz kulturno raznolikih okolij. Etnična občutljivost je ena od nabora kompetenc, ki socialne delavce vabi, da raziščejo kulturno specifične prakse, navade, odnose, kulturne norme, potrebe in vrednote, odnos do verskega prepričanja. Vendar samo prepoznavanje kulturne raznolikosti ni dovolj, temveč je potrebno pri strokovnem delu te raznolikosti tudi upoštevati. To zajema preseganje brezbrižnosti, superiornosti, etnocentričnosti, univerzalizma. Od socialnih delavcev zahteva zavest o vplivu kulture na lastne percepcije, sposobnost za empatijo do drugih kultur, odprtost in radovednost do vsega, kar je tuje, nepoznano, sposobnost za medkulturno sporazumevanje ter aktivizem na osebni, kulturni in strukturni ravni. Britanski socialni delavec in teoretik Neil Thompson trdi, da vmesna pot ne obstaja. Meni, da intervencija bodisi pripomore k zatiranju bodisi je usmerjena k preseganju oz. odpravljanju zatiranja. Če socialni delavci niso del rešitve, so del problema.
Kulturna kompetentnost ni nekaj samoumevnega, ni lastnost, s katero se lahko rodimo. Prav tako se kulturne kompetentnosti ni mogoče naučiti z enkratnim obiskom delavnice ali zgolj s prebiranjem knjig o različnih kulturoloških navadah in praksah.  Kulturno kompetentni socialni delavec se nenehno ukvarja sam s sabo – nenehno je vpet v proces (samo)refleksije, učenja tujih jezikov, spoznavanja različnih kultur, ponotranjanja antidiskiminatorne drže. V organizaciji, kjer je zaposlen, se zavzema za to, da etnična občutljivost postane del kulturne klime organizacije.

Predavateljica

 

dr. Špela Humljan Urh,

Izvajalka seminarja je doktorica znanosti iz področja socialnega dela. Socialno delo je študirala na Univerzi v Ljubljani na Fakulteti za socialno delo, kjer je leta 2009 doktorirala z naslovom »Etnično občutljivo socialno delo z Romi«. Deset let je bila asistentka na isti fakulteti, kjer je predavala na dodiplomskem in podiplomskem studijskem programu Socialno delo z Romi, Etnično občutljivo socialno delo, Metode socialnega dela (Praksa), Begunci priseljenci in etnične manjšine. Bila je mentorica številnim diplomantom Fakultete za socialno delo ter avtorica mnogih znanstvenih in strokovnih člankov iz področja etnične občutljivosti. Je samostojna urednica zbornika »Država želi, da ostanemo Cigani!«  ter avtorica monografije »Kulturno kompetentno socialno delo«. Trenutno živi, dela, se izobražuje in nenehno pridobiva nova kulturološka spoznanja na Bavarskem v Nemčiji.

PROGRAM
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

Špela BATIS, univ. dipl. soc. del. 

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

 

Prijava

 

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu. V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do torka, 16. oktobra 2018

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

LOKACIJA

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

bottom of page