top of page
Child Reaching for Candy

EKSKLUZIVNI SEMINAR
MANIPULIRANJE Z OTROKI V RAZVEZAH  

KDAJ?

Četrtek, 17. november 2022,

od 9.00 do 15.30

KJE?

      Izobraževalni center 

  Socialne zbornice Slovenije 

Program

Razveza je proces, ki poteka v različnih fazah in pomeni težko obdobje za vse člane družine, posebno za najbolj ranljive – otroke. Le-ti so v razveznih situacijah veliko bolj nemočni kot odrasli in za zdrav razvoj potrebujejo tudi zdrav odnos z obema staršema. Ta pa je lahko onemogočen, kadar se starša zaradi nesoglasij ne zmoreta sporazumeti o varstvu in vzgoji otrok, stikih in preživnini. Vsak od njiju je okupiran s svojo stisko in razmišljanjem, kako bo »zmagal« v boju proti drugemu staršu. Zaradi razočaranja, izdajstva, izgube in strahu lahko za otroke ustvarita pravo vojno. Nehote so tako spregledane potrebe otrok, h katerim se starši zatekajo po pomoč. S svojim načinom delovanja prično namerno ali nenamerno manipulirati z otrokom, kar se kaže v odnosu do drugega starša, otroku pa je tako onemogočen ustrezen odnos z njim. Dinamika manipulacije pa se prenese tudi na strokovne delavce na CSD-jih in sodiščih, kar povzroča negotovost in otežuje strokovno delo.

Po uvodnem teoretičnem delu, kjer bodo udeleženci pridobili vpogled v razumevanje manipulativnega vedenja, bo preostanek izobraževanja temeljil na praktičnih vajah, kjer bodo udeleženci lahko prepoznavali dinamiko manipuliranja in tako pridobili novo znanje za ukrepanje, ki bo v pomoč tako staršem kot otrokom.

Predavateljica

Doc. dr. Sara JEREBIC, spec. zakonske in družinske terapije,

strokovna direktorica Družinskega inštituta Bližina, supervizorka

Sara Jerebic je specialistka zakonske in družinske terapije

in strokovna direktorica Družinskega inštituta Bližina.

Kot docentka sodeluje na magistrskem programu Zakonski in

družinski študiji in programu za izpopolnjevanje Zakonska

in družinska terapija. Dodatna strokovna znanja s področja

zakonske in družinske terapije je pridobivala pri mednarodno

uveljavljenih predavateljih, raziskovalcih in kliničnih terapevtih.

Poleg individualnih, zakonskih in družinskih terapij od leta 2005

dalje vodi skupinske terapije za ženske žrtve nasilja. V letu 2007

je zasnovala in pričela izvajati program Varen otrok ter voditi

terapevtske skupine za posameznike z izkušnjo spolne zlorabe.

 

Poleg psihoterapevtskega dela obsežni del časa namenja preventivnim

dejavnostim: vodi in izvaja programe Šola za starše, Partnerske delavnice,

Varen otrok, Terapija z otroki, Delavnice za učence in dijake, izobraževanja za rejnike.

Svoje klinično in raziskovalno delo usmerja v partnerske odnose, 

relacijske travme in zasvojenosti. V doktorski disertaciji je raziskovala

travmo zlorabe v otroštvu v povezavi z intimnimi partnerskimi odnosi.

 Z znanstvenimi in strokovnimi prispevki aktivno sodeluje na domačih

in tujih mednarodnih kongresih in konferencah

(ZDA, Kanada, Italija, Avstrija, Hrvaška, BIH, Poljska).

 

download.jpg
PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za udeležbo na ekskluzivnem seminarju znaša 105,00 €, za posameznega udeleženca, ne glede na članstvo. DDV je že vštet. Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje organizacijo in izvedbo seminarja, gradivo, okrepčilo med odmori in potrdilo o udeležbi. 

 

V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 75 % vrednosti kotizacije.

KONTAKTNA OSEBA:

Meri ROŽAC, dipl. soc. del. (UN.)

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu. 

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite do ponedeljka, 14. novembra 2022

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA EPIDEMIJE COVID-19

Izobraževanja se izvajajo ob upoštevanju aktualnih ukrepov in priporočil za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page