top of page
Homework Help

SEMINAR V ŽIVO 
MIGRACIJE IN INTEGRACIJA / VKLJUČEVANJE V DRUŽBO 

KDAJ?

Torek, 7. junij 2022,

od 9.00 do 15.30

KJE?

      Izobraževalni center 

  Socialne zbornice Slovenije 

Program

 

Delo s tujci, prosilci za mednarodno zaščito, osebami z mednarodno zaščito in njihovimi družinskimi člani (tudi družinami z otroki, mladoletniki brez spremstva), ki prihajajo iz različnih držav, je kompleksno, občutljivo in zahteva refleksijo, spoznavanje in upoštevanje vzrokov in posledic migracij, položaja in potreb ljudi, kulturnih razlik in podobnosti, različnih perspektiv, zakonodaje (pravic, dolžnosti, postopkov), družbenih podsistemov in ustreznih, skupnostnih pristopov pri podpori in pomoči. V okviru seminarja bomo spoznavali pojme, obseg, različne vzroke in posledice migracij ljudi na globalni ravni in v Sloveniji, ključne dokumente ter zakonodajo (pravice, dolžnosti) in ustrezne pristope pri integraciji/vključevanju tujcev, prosilcev za mednarodno zaščito, oseb s priznano mednarodno zaščito ter družinskih članov v Sloveniji. Udeleženci bodo spoznali in reflektirali tudi vlogo in pristojnosti različnih javnih ustanov oz. podsistemov (status, nastanitev, socialno varstvo, vzgoja in izobraževanje, usposabljanje, delo oz. zaposlovanje) ter civilnodružbenih, nevladnih, humanitarnih, medvladnih in mednarodnih organizacij. Posebej bodo na primerih prikazani in reflektirani praktični vidiki in izzivi, ovire, dobre prakse ter pristopi pri delu s tujci, prosilci za mednarodno zaščito, osebami z mednarodno zaščito in njihovimi družinskimi člani.

Cilji: Udeleženci dobijo ustrezne informacije in možnost refleksije o različnih vidikih, obsegu, vzrokih in posledicah migracij ljudi na globalni ravni in v Sloveniji, Spoznajo in reflektirajo položaj, pravice in dolžnosti tujcev, prosilcev za mednarodno zaščito, oseb z mednarodno zaščito in njihovih družinskih članov v Sloveniji, Spoznajo vlogo različnih akterjev oz. organizacij, pomen sodelovanja, izzive, ovire, pristope, dobre prakse podpore in pomoči, medkulturne mediacije na področju integracije oz. vključevanja.

 

Seminar je namenjen vsem strokovnim delavcem in sodelavcem, ki se pri svojem delu soočajo z ljudmi z migrantsko oz. begunsko izkušnjo (tujci, prosilci za mednarodno zaščito, osebami z mednarodno zaščito in njihovimi družinskimi člani).

Predavatelja

predstavnik/predstavnica, Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, dr. Franci JAZBEC, Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur - ODNOS 

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za udeležbo na spletnem seminarju znaša za individualne člane zbornice 105,00 €, za kolektivne člane 130,00 €, za nečlane pa 155,00 €. DDV je že vštet. Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje organizacijo in izvedbo seminarja, gradivo, okrepčilo med odmori in potrdilo o udeležbi. 

 

V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 75 % vrednosti kotizacije.

KONTAKTNA OSEBA:

Meri ROŽAC, dipl. soc. del. (UN.)

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu. 

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite do petka, 3. junija 2022

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA EPIDEMIJE COVID-19

Izobraževanja se izvajajo ob upoštevanju aktualnih ukrepov in priporočil za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page