top of page
Together at the Top

SEMINAR V ŽIVO 
Motivacijski intervju - upravljanje z odpori in tehnike preokvirjanja v stresnih situacijah - PRAKTIČNO DELO 

KDAJ?

16. in 17. maj 2024,

od 9.00 do 15.30

KJE?

      Izobraževalni center 

  Socialne zbornice Slovenije 

Program

Delavnica na temo Motivacijski intervju je opredeljen kot sodelovalna, na osebo usmerjena oblika vodenja s ciljem krepitve motivacije za spremembe. Osnove Motivacijskega intervjuja izvirajo iz svetovanja, ki je usmerjeno na posameznika, kognitivne terapije, sistemske teorije in socialne psihologije. Motivacijski intervju poudarja sodelovanje med posameznikom in svetovalcem, vzpodbuja posameznikovo odkrivanje lastnih razlogov za spremembo in je usmerjen v prepoznavanje osebne moči za spreminjanje. Motivacijski intervju lahko uporabljamo kot samostojno tehniko, lahko je integriran v različne oblike obravnav, lahko pa je priprava motivacijskih temeljev znotraj posameznega programa. V središču obravnave je vedno posameznik, vendar ima strokovni delavec pred sabo vedno natančno določen strokovni cilj, ki ga poskuša doseči s pomočjo različnih aktivnih motivacijskih intervencij v procesu svetovanja.

 

Delavnica je namenjena udeležencem, ki so že opravili uvodni del predavanja o Motivacijskem intervjuju. Delo bo potekalo v mali skupini, temeljilo bo na praktičnih prikazih, udeleženci bodo lahko preverjali svoje dileme. Pri vajah bodo uporabljena didaktična sredstva, ki bodo pomagala udeležencem pri izvajanju vaj.

 

Seminar je namenjen zaposlenim na področju socialnega varstva, zdravstva, šolstva in širše.

Predavateljica 

mag. Mojca CERKOVNIK HVALA, univ. dipl. soc. del., supervizorka in metasupervizorka

PROGRAM
PREDAVATELJ

Četrtek, 16. maj 2024

Petek, 17. maj 2024

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na dvodnevnem seminarju v živo znaša 135eur za individualne člane, 165eur za kolektivne člane in 205eur za ostale udeležence. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi in okrepčilo med odmori. Račun vam izstavimo v 8 dneh po zaključku seminarja. 

Slušateljem, ki so se predhodno udeležili teoretičnega dela seminarja bo ob prijavi upoštevan 10% popust na kotizacijo. 

 

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu.

V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 75 % vrednosti kotizacije.

KONTAKTNA OSEBA:

Meri ROŽAC, dipl. soc. del. (UN.)

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu. 

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite do srede, 15. maja 2024

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page