top of page
Financial Advisor

SEMINAR V ŽIVO 
Notranje kontrole v javnih zavodih

KDAJ?

Četrtek, 14. marec 2024,

od 9.00 do 15.15

KJE?

      Izobraževalni center 

  Socialne zbornice Slovenije 

Program

Na seminarju bomo predstavili pomen notranjih kontrol za uspešno poslovanje javnih zavodov, predvsem s področja socialnega varstva. Predstojniki proračunskih uporabnikov so odgovorni za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovodenja in kontrol ter notranjega revidiranja. Učinkovito delovanje notranjih kontrol zmanjšuje tveganja, pripomore k uspešnejšem poslovanju ter zagotavlja zanesljivost računovodskih in drugih informacij ter spoštovanje predpisov. Spoznali bomo razliko med notranjim kontroliranjem in notranjim revidiranjem, ki sta različni aktivnosti, se pa med seboj dopolnjujeta. Na praktičnih primerih bomo predstavili kako poteka nadzor in preverjanje delovanja notranjih kontrol ter svetovanje poslovodstvu za izboljšanje učinkovitosti notranjih kontrol, ki je ena izmed nalog notranjega revizorja.

Seminar je namenjen strokovnim delavcem, direktorjem oz. vodjem in zaposlenim v podpornih službah v javnih socialnovarstvenih zavodih.

Predavateljica

mag. Irena KUMŠE, univ. dipl. ekonomistka in magistrica znanosti s področja davčnega prava, preizkušena državna notranja revizorka, davčna svetovalka, preizkušena računovodkinja javnega sektorja, z dolgoletno prakso vodenja računovodstva v javnih zavodih predvsem s področja zdravja in socialnega varstva ter izvajanja notranje revizije proračunskih uporabnikov, direktorica podjetja Revidikum notranja revizija, računovodstvo, svetovanje, izobraževanje d.o.o. ter habilitirana predavateljica za predmet računovodstvo na Fakulteti za management in pravo v Ljubljani

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na enodnevnem seminarju v živo znaša 105eur za individualne člane, 130eur za kolektivne člane in 155eur za ostale udeležence. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi in okrepčilo med odmori. Račun vam izstavimo v 8 dneh po zaključku seminarja. 

 

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu.

V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 75 % vrednosti kotizacije.

KONTAKTNA OSEBA:

Meri ROŽAC, dipl. soc. del. (UN.)

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu. 

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite do torka, 12. marca 2024

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page