top of page
Shadow

SPLETNI SEMINAR

O nasilju v intimno-partnerskih odnosih in družini in njegovih številnih posledicah 

KDAJ?

Četrtek, 29. april 2021,

od 9.00 do 15.30

KJE?

     Spletna predavalnica 

  Socialne zbornice Slovenije 

Program

Na seminarju bomo spregovorili o oblikah intimno-partnerskega nasilja in nasilja v družini, odgovornosti zanj, doživljanju žrtev in povzročiteljev/ic ter dinamiki nasilnega odnosa, govorili bomo tudi o številnih negativnih posledicah, ki jih nasilje predstavlja za žrtve nasilja. Posledice so odvisne od več dejavnikov, na primer od značilnosti zlorabe, odziva okolice, podpore socialne mreže, osebnostnih značilnosti žrtve, sposobnosti za soočanje s stresom in podobno. Nekatere izmed posledic nasilja, ki jih občutijo žrtve, so: občutek strahu, slaba samopodoba, občutek nemoči in nesposobnosti, tesnoba, apatičnost, potrtost, prevzemanje odgovornosti za nasilje, občutki krivde in sramu, umik vase, slaba socialna mreža in osamljenost, samodestruktivna vedenja (alkoholizem, samopoškodovanje), težave v duševnem zdravju, slabo splošno zdravstveno stanje in podobno. Na seminarju bomo iskali odgovor na vprašanje, kako s posledicami nasilja delati v svetovalnem procesu in zagovorništvu, kakšni pristopi žrtvam vračajo moč in kaj jim pomaga zaživeti varno, brez nasilja.

 

Seminar je namenjen zaposlenim na področju socialnega varstva, šolstva, zdravstva, pravosodja in notranjih zadev. Seminar bo potekal preko spleta oz. aplikacije Zoom.

Predavateljica

Katja ZABUKOVEC KERIN, Društvo za nenasilno komunikacijo 

Katja Zabukovec Kerin je ustanoviteljica in predsednica 

Društva za nenasilno komunikacijo, nevladne organizacije,

ki se ukvarja s preprečevanjem in prenehanjem vseh vrst nasilja,

zlasti nasilja v družini. Že več kot 25 let je izvajalka preventivnih

in svetovalnih programov za žrtve in storilce/storilke nasilja,

zagovornica žrtev nasilja, mentorica ter predavateljica.

Je članica večjih delovnih skupin za spremembo področne zakonodaje,

v katere prenaša številne izkušnje iz prakse.

950770.jpg
PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za udeležbo na spletnem seminarju znaša za individualne člane zbornice 80,00 €, za kolektivne člane 100,00 €, za nečlane pa 115,00 €. DDV je že vštet. Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje organizacijo in izvedbo spletnega seminarja, e-gradivo in potrdilo o udeležbi. 

 

V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 75 % vrednosti kotizacije.

KONTAKTNA OSEBA:

Meri ROŽAC, dipl. soc. del. (UN.)

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu. 

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite do torka, 27. aprila 2021

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page