top of page
KDAJ?

Četrtek, 26. april 2018

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Redki srečneži se uspejo izogniti stalnemu stresu in izgorelosti. Sodobni tempo od nas zahteva nenehno prilagajanje in iskanje optimalnega ravnovesja v življenju. Na interaktivnem seminarju bomo govorili o tem, kaj vse vpliva na naše delovanje; kako na nas vpliva okolje, družba, čas … Predstavili bomo umetnost zares kvalitetne regeneracije in podali praktične rešitve, kako do odličnega psihofizičnega zdravja. 
Stres je zelo povezan z odnosi, ki so daleč od tega, kar bi lahko bili. Predstavili bomo načela umetnosti sodelovanja na delovnem mestu, vlogo pravilnega delegiranja, moč poslušanja, pozitivnega govora in nenasilne komunikacije. Obvladovanje teh veščin čudežno poenostavi in obogati odnose ter dvigne kvaliteto našega delovanja na mnogo višji nivo, stres in konflikti pa se zmanjšajo tudi do 95%. 
Odlično samozavedanje je ključ za produktivno in kreativno delo; kako do boljšega stika s seboj in s svojimi potrebami ter potrebami drugih. Govorili bomo tudi o tem, kako prevzeti odgovornost za svoja čustva ter spoznali vlogo emocij in čustev. 
S pomočjo primerov iz praktičnega življenja bomo poiskali sinergične rešitve za pravo dobrobit vsega kolektiva, spoznali pa bomo tudi nekatere skrivnosti genijev in najboljših vodij. Zadnji del seminarja bo namenjen vprašanjem, odgovorom in diskusiji.

Seminar je namenjen vsem, ki čutijo, da so v svojem delovnem okolju izpostavljeni prekomernemu stresu.

Predavatelj

Andrej PEŠEC (Znanje za življenje)

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do torka, 24. aprila 2018. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki oz. po pošti. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

Špela BATIS, univ. dipl. soc. del.

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

LOKACIJA
bottom of page