top of page

Organizacija socialne oskrbe v Sloveniji

PREDAVATELJICI
KDAJ?

Četrtek, 10. oktober 2019

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Seminar je zasnovan kot preplet analize stanja in razvoja ter primerov dobre prakse na področju zagotavljanja socialne oskrbe na domu.

 

Ker je socialna oskrba na domu temeljna socialnovarstvena storitev, ki se zagotavlja na domu posameznika, so na Inštitutu Republike Slovenije za socialno varstvo v letu 2008 v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pričeli s sistematičnim spremljanjem te storitve po vseh slovenskih občinah. Z analizo spremljanja tako že vrsto let opozarjajo na velike razlike med občinami, ki so sicer dolžne organizirati in zagotoviti socialno oskrbo na domu svojim občanom, predvsem z vidika neenakosti v dostopnosti storitve (krajevna, cenovna, časovna ipd). Poleg tega se storitev razvija počasi ter ne dosega nacionalno zastavljenih smernic razvoja. V strateških dokumentih s področja socialnega varstva ter dolgožive družbe se Slovenija namreč zavezuje k spodbujanju skupnostne oskrbe oz. oskrbe na domu in stremi k procesu deinstitucionalizacije. V tem oziru ima socialna oskrba velik potencial pri nadaljnjem razvoju skupnostne oskrbe in oskrbe nasploh.

 

Na seminarju bomo torej predstavili trenutno stanje in dosedanji razvoj socialne oskrbe na domu ter poseben poudarek namenili strokovnim podlagam za nadaljnji razvoj socialne oskrbe na domu.

 

Seminar je namenjen socialnim oskrbovalkam in oskrbovalcem, koordinatorjem, predstavnikom občin ter vsem, ki se jih področje socialne oskrbe na domu dotika.

Predavatelji

 

Carmen RAJER (CSD Posavje), mag. Mateja NAGODE (Inštitut RS za socialno varstvo), predstavnik občine Krško (Oddelek za družbene dejavnosti) *

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa

PROGRAM
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija znaša za individualne člane zbornice 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti in brezposelne osebe imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

Špela BATIS

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

 

Prijava

ROK PRIJAVE

Prijavnico pošljite najkasneje do torka, 8. oktobra 2019. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

LOKACIJA

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

bottom of page