top of page

Osebna asistenca - delo z invalidi

KDAJ?

Torek, 2. april 2019

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Zakon o osebni asistenci, ki se sicer začne uporabljati 1. januarja 2019, za posameznice in posameznike z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ureja pravico do osebne asistence in način njenega uveljavljanja. Osebno asistenco po tem zakonu lahko izvajajo nevladne organizacije, javni zavodi in samostojni podjetniki na podlagi odločbe ministrstva.

 

Udeleženci se bodo seznanili z Zakonom o osebni asistenci in Pravilnikom o osebni asistenci. Kljub temu, da je bilo že marsikaj povedanega, je še kar nekaj odprtih vprašanj, na katere je treba odgovoriti. Osrednji del seminarja bo udeležence seznanil z različnimi vrstami invalidnosti (senzorni in gibalno ovirani invalidi), značilnostmi uporabnikov osebne asistence in njihovimi potrebami: predstavitev oseb z invalidnostjo gluhoslepih, slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih, paraplegikov, tetraplegikov, distrofikov, oseb z multiplo sklerozo, cerebralno paralizo ter poškodbami glave in možganov. Predstavljeno bo tudi delo komisije v postopku uveljavljanja osebne asistence, seminar pa bo ponujal tudi predstavitev izkušnje uporabnikov osebne asistence.

 

Seminar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z osebami z invalidnostjo in osebam z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami.

Predavatelji

  • Tanja DULAR, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

  • mag. Barbara KOBAL TOMC, Inštitut za socialno varstvo

  • dr. Simona GERENČER PEGAN, Društvo gluhoslepih Slovenije Dlan

  • Brane BUT, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

  • Matjaž JUHART, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije

  • Danijel KASTELIC, predsednik Sveta za invalide RS 

  • Viktor VERTAČNIK, YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa

PROGRAM
PREDAVATELJICI
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija znaša za individualne člane zbornice 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti in brezposelne osebe imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili v roku 8. dni od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

Špela BATIS

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

 

Prijava

ROK PRIJAVE

Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 29. marca 2019. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo privolitve v prijavnici izrecno soglašate, da zbornica vaše osebne podatke iz te prijave na seminar obdeluje za namene trženja svoje dejavnosti - za pošiljanje novic, obveščanje o novostih, ugodnostih, ponudbah, izobraževalnih seminarjih, drugih dogodkih in ponudbi zbornice ter za obveščanje o nagradnih igrah. Ta privolitev ne vpliva na vašo prijavo na zgoraj navedeni seminar.
Privolitev je dana do preklica. Oddano privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete s sporočilom na elektronski naslov: ic@szslo.si, lahko pa tudi pisno na naš naslov Ukmarjeva 2, Ljubljana. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Podrobneje o tem, kako na zbornici skrbimo za vaše osebne podatke in o vaših pravicah (dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ali ugovor obdelavi, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu), si lahko preberete v politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani zbornice in dostopna na sedežu zbornice, ali pišete pooblaščeni osebi zbornice na pravna.sluzba@szslo.si.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

LOKACIJA
bottom of page