top of page

Osebna pomoč ali svetovanje – kaj in kako

KDAJ?

torek, 4. oktober 2016,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Prizadevanje vsakega CSD je poleg javnih pooblastil izvajati tudi svetovanje v okviru socialno varstvenih storitev, vendar se na tem področju pojavlja kar nekaj težav in dilem. Kako razmejiti posamezne pojme in delovne naloge? Kako pripraviti dogovor s stranko? Kako ne spregledati načela prostovoljnosti, zaupnosti in druga etična načela, kadar gre za kompleksno problematiko posameznika ali disfunkcionalne družine, ki se deloma obravnava tudi v okviru javnih pooblastil? Katera znanja so potrebna za izvajanje svetovanja in katera svetovalna/terapevtska edukacija je primerna? Koliko časa naj traja svetovanje? Kakšni so rezultati našega svetovanja? Kakšne so posebnosti pri svetovanju otrokom in mladostnikom? Kakšne probleme uporabnikov znamo razreševati, katerih pa ne in kam usmeriti uporabnika po ustrezno pomoč? Kako motivirati posameznika, par ali družino za svetovanje? Kako je s supervizijo primerov?

 

Seminar ponuja medsebojno izmenjavo stališč in izkušenj udeležencev, razreševanje zgornjih dilem, kakor tudi vpogled v delovno prakso predavateljice. Seminar bo interaktiven, sestavni del bodo primeri, vaje, predlogi in pripomočki za nadaljnje delo v praksi.

Predavateljica

Mag. Metoda Maj, univ. dipl. psihologinja, spec. psih. svet., višja svetovalka

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 30. septembra 2016. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton KUSTEC,

Izobraževalni center,

tel.: 01/292-73-17,

fax: 01/292-73-11,

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page