top of page

Osebnostne motnje in prikaz najučinkovitejših pristopov zdravljenja

KDAJ?

torek, 22. november 2016,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Osebnostne motnje so tako zelo pogoste, da je samo vprašanje časa, kdaj bomo v svojem osebnem ali poklicnem življenju naleteli na posameznike s temi težavami. Ljudje, ki imajo osebnostne motnje, namreč niso bolni v medicinskem smislu besede, ampak imajo določene osebnostne lastnosti zelo poudarjene do to mere, da imajo zaradi tega težave oni sami in tudi okolica. Poleg tega so ljudje z osebnostnimi motnjami izjemno rigidni v svojem odzivanju in zato venomer pričakujejo, da se jim bo podrejala okolica. Zlasti pomagajoči poklici spadajo med tiste, kjer je skoraj pravilo, da se srečamo s posamezniki z osebnostnimi motnjami. To pomeni, da je potrebno zelo dobro poznati pristope za učinkovito delo in prilagoditi naša pričakovanja. Mnogokrat se namreč zgodi, da strokovnjaki nadvse korektno izvajajo svoje delo, a jih zraven preganja občutek, da niso storili vsega, kar bi se dalo oziroma kar se od njih pričakuje. Zgodi pa se tudi, da strokovnjaki v dobri veri, da pomagajo, samo še poglabljajo težave.

 

Tekom seminarja bomo pregledali posamezne osebnostne motnje in definirali najboljše pristope in prilagoditve pričakovanj. Udeleženci se bodo naučili konceptualizirati posameznika tudi z vidikov osebnostne motnje in opredeliti cilje ter načine za dosego teh ciljev. V prvem delu seminarja bodo na svojih delovnih listih izvajali posamezne naloge (opredelili na primer klienta, ki ima določene značilnosti osebnostne motnje) in nato v drugem delu opredelili svoja odzivanja – kot dobre strategije, kot strategije, ki jih je mogoče izboljšati in dopolniti. Opredelili bodo realne cilje, ki jih je mogoče doseči. 

Predavateljica

Prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, doktorica medicine, specialistka psihiatrije, z zaključenim magisterijem s področja klinične fiziologije in doktoratom iz kakovosti življenja pri bolnikih s shizofrenijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani.

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 18. novembra 2016. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton KUSTEC,

Izobraževalni center,

tel.: 01/292-73-17,

fax: 01/292-73-11,

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page